Рефераты

Курсовая работа: Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

Курсовая работа: Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

Міністерство освіти і науки України

Кафедра маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетингова товарна політика»

на тему:

Аналіз товарної політики ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш»


Зміст

Вступ

1. Основна характеристика підприємства

2. Товарна номенклатура та її характеристика

3. Побудова ринкового профілю товарних ліній

4. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

5. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури і товарних ліній

6. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки і бренда

7. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Дана робота присвячена аналізу товарної політика ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”. Підприємство являється виробничим підрозділом концерну Укрросметал”. Сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головно організації компресоробудування в Україні.

Метою даної роботи є дослідження товарної номенклатури підприємства. До задач, що треба вирішити, відносяться: аналіз діяльност підприємства, аналіз ефективності товарної номенклатури, визначення відповідності товарних позицій потребам ринку.

Тема даної роботи є досить актуальною, особливо сьогодні, коли підприємство функціонує в умовах економічної кризи, нестабільно економічної та політичної ситуації в країні. Саме тому визначення оптимально та ефективної товарної номенклатури є важливим для подальшого існування підприємства, дозволяє уникнути зайвих витрат та спрямувати кошти у прибутков напрямки. У роботі також звертається увага на основні недоліки товарно політики підприємства та можливі напрямки її удосконалення.


1. Основна характеристика підприємства

Діяльність досить відомого не тільки в Україні концерну Укрросметал” почалась в 1994 році. Промисловий концерн „Укрросметал” успішно працює на українському і міжнародному ринках. За цей час були встановлені тісн партнерські відносини і налагоджені гарні зв’язки з промисловими підприємствами України, Росії, Білорусі, Азербайджану, країн Балтії. Чітко об лаштована діяльність всіх підприємств і підрозділів концерну гарантує безперебійне забезпечення партнерів необхідними для їх роботи сировиною, матеріалами, обладнаннями.

Концерн включає в себе декілька підприємств, серед яких ВАТ НВАТ ВНДІ Компресормаш”, ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ Глухівський завод „Електропанель”, СНПП „Технокомпресормаш”, ЗАО АТП Укрространс”, ЗАО ”Укррос-Центр інформаційних технологій”, ДП «Укрросбуд», ВАТ «Орелкомпрессормаш», ЗАО «Киевская книжная фабрика», ТЦ Універмаг „Київ”, Студія „Стиль Тіффані”.

Основною промисловою базою концерна є ВАТ „Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ Компресормаш” (м.Суми), ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель” (м.Глухів Сумської області)

Підприємства концерну „Укрросметал” є лідерами компресорного машинобудування країн СНД і зберігають свої позиції в розробці прогресивного обладнання нового покоління.

Концерн ставить перед собою наступні задачі і цілі:

-  збільшити свою долю на ринку шляхом поставок компресорного обладнання і іншої продукції на рівні світових стандартів, задовольняти потреби замовників в продукції високої якості;

-  забезпечити капітальні нужди виробництва і задовольняти інвесторів прибутків від продажу, при цьому справедливо винагороджуючи працівників постачальників;

-  використовувати кожну можливість експорту своєї продукції і таким чином стати визнаним лідером ринку промислового обладнання не тільки в Україні, а й в Росії та СНД;

-  мати переваги у своєму бізнесі;

-  прагнути до імпорту тільки високоякісних комплектуючих, як для компресорів, так і для інших видів продукції;

-  зменшити долю кредитних засобів фінансово-господарської діяльност підприємства;

-  використовувати сучасні технології і застосовувати сучасні методи планування виробництва і управління персоналом.

Стратегією організації являється:

-  прагнення до розширення і збільшення статутного фонду;

-  збільшити свою долю на ринку постачальників компресорів;

-  розроблювати і застосовувати інновації в компресоробудуванні;

-  збалансувати структуру постачань, сформувавши клієнтську сітку.

На сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функц головної організації компресоробудування в Україні. Це пояснюється ти, що підприємство має величезний накопичений досвід, висококваліфікованих спеціалістів, великий виробничий потенціал, запроваджуючи новітн науково-технічні розробки, виготовляючи високоякісну, конкурентоздатну продукцію і пропонуючи широкий спектр послуг на найвищому рівні.

Діапазон запровадження машин, створених на виробничій баз ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” дуже широкий: металургійний і горнозбагачувальний комплекс, оборонна промисловість, зілізничний транспорт, електроенергетика, будівництво, сільське господарство і інші галузі народного господарства, де використовуються стиснене повітря, комприміруваний газ, вакуум, пластова арматура.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” створене на баз научно-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування, заснованого в 1964 році.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” представляє собою комплекснне науково-виробниче підприємство, яке включає дослідні підрозділи і виробництво продукції. Єдиний розробник і виробник компресорних станцій, які не мають аналогів по екномічності і надійності. Проводить сертифікаційні та інші види випробувань, здійснює безрозбірні технічну діагностику по віброакустичних параметрах, проводить лабораторні випробування малих і середніх компресорних станцій для наступної їх сертифікації, ремонт роторів по унікальній технології, пропонує послуги по пусконаладочним роботам компресорного обладнання, ремонту компресорного обладнання.

Підприємство досягає стійкого фінансового стану в процес всієї його виробничо-господарської діяльності.

Необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, так як від покращення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Звернемося до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності концерну Укрросметал”

Показники 2005 2006 2007 Абсолютне відхилення 2007-2005гг. Відхилення в % (2007/2005*100%-100%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Доход від реалізац продукції 12148,8 25452,4 51162,3 39013,5 321
2 Чистий прибуток підприємства 36,6 148,64 2423,7 2460,3 6522

Як правило, чим вище показники об’єму виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча собівартість, тим вище буде прибутковість підприємства, і відповідно це буде позитивно впливати на його фінансовий стан. Збільшення собівартості відбулося за рахунок підвищення цін на імпортовану продукцію, і на її імпортування. Саме в цей період спостерігається підвищення ділової активності. Це відбулося за рахунок розширення своєї діяльності підприємством ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”: збільшився спектр виготовлених виробів, постійно здійснювалось їх удосконалення. А основні комплектуючі для своїх товарів підприємство закупову за кордоном, що забезпечує продукцію сильною конкурентною позицією.

З метою прояснення ситуації, що склалася на підприємстві, необхідно переглянути його основн виробничо-фінансові показники. Звернемося до таблиці 1.2

Таблиця 1.2 - Основні виробничо-фінансов показники ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”

Показник Роки 2007 в % до 2003
2003 2004 2005 2006 2007
Вироблено продукції, 2813,8 2859,6 3405,6 2912,0 9795,1 348,1
- на 1 середньорічного робітника 4,69 4,57 5,17 4,32 14,66 312,65
- на 1 тис. грн. Вартості основних засобів 0,17 0,16 0,32 0,26 0,87 511,76
Отримано валового прибутку (+),збитку(-), 667,1 506,4 341,5 456,3 1077,4 161,5
- на 1 середньорічного рабітника 1,111 0,8089 0,5182 0,677 1,6129 145,17
- на 1 грн. Вартост основних засобів 3,98 2,872 3,087 3,978 9,4338 237,03
Отримано чистого прибутку (+)збитку(-), тис. грн. 528 579,6 958,875 1062,88 1314,9 249,03
- на 1 середньорічного рабітника 0,88 0,926 1,55 1,5769 1,968 23,68
- на 1 грн вартост основних засобів 3,15 3,29 8,6677 9,2656 11,513 365,07
Рівень рентабельності, % 34,21 25,8 13,88 24,2 16,74 0,49

Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що за аналізований період на підприємстві спостерігається зростання валової продукції, яке відбулося в основному в результаті налагодження випуску гвинтових компресорів.

Крім того, на одного середньорічного працівника і одиницю вартості основних фондів приходиться більше валового прибутку. Показники чистого прибутку і рентабельності підвищились в результаті зниження затрат на виробництво продукції за рахунок автоматизації виробництва і науково-технічними досягненнями, тобто зменшилась собівартість, що вважається позитивним.

Отже, ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш» являється перспективним підприємством, яке за час свого існування змогло не тільки успішно проіснувати, а й зайняти лідируючі позиції в област компресоробудування. Маючи далекоглядні плани відносно подальшого розвитку, керівництво підприємства намагається вводити інноваційні технології і новітні методи в управлінні всіма процесами, які проходять на підприємстві в тому числі за рахунок впровадження випуску гвинтових компресорів взамін поршневих.

2. Товарна номенклатура та її характеристика

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” здійснює дослідження в област компресорного обладнання, проведення сертифікаційних та інших видів випробовувань, спеціалізується на розробці і виробництві компресорного обладнання та шарової арматури.

Основним напрямком діяльності ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” є виробництво:

1) повітряних стаціонарних і пересувних гвинтових масло заповнених і „сухих” компресорних установок;

2) повітряних поршневих і газових компресорних установок;

3) компресорів спеціального призначення, в тому числ азотно-мембранних;

4) систем електронного контролю роботи компресорного обладнання;

5) компресорів для гальмівних систем тепловозів, електровозів, електропотягів, тролейбусів;

6) мастилоочисних установок;

7) агрегатів зварювання і теплообмінної апаратури та інше.

Також підприємство виготовляє:

- компресора газо- і кисневоцентробіжні;

- компресора поршневі і гвинтові, загального призначення спеціалізовані;

- арматуру шарову регулюючу для газових і рідких середовищ;

- запасні частини до компресорів;

- центр обіжні насоси;

- насоси вакуумні водокільцеві;

- апаратуру з алюмінію і корозією нестійких сталей.

Номенклатура компресорного обладнання:

-    компресора мембранні;

-    компресори гвинтові виробничою потужністю до 100м3/хв.;

-    компресора пересувні загального і спеціального призначення;

-    компресора стаціонарні поршневі повітряні виробничою потужністю до 20 м3/хв., кінцевим тиском до 320 кгс/см2;

-    компресора центр обіжні ;

-    компресора і вакуумні насоси рідинно-кільцеві.

Номенклатура продукції підприємства та динаміка її зміни за 2005-2007 роки наведена в табл. 2.1

Таблиця 2.1 – Номенклатура продукції, у 2005-2007 році

Вид продукції 2005 2006 2007
Сума % Сума % Сума %
1 Компресори поршневі 1139 50,8 800 15,7 306 4,1
2 Компресори винтові - - 3245 63,5 5817,5 80,2
3 Насоси 151,7 6,8 150 2,9 148,4 2,0
4 Охолоджуючі 115 5,1 112 2,2 106,8 1,5
5 Шарова арматура 31,2 1,4 175 3,4 306,1 4,2
6 Ін. устаткування 803,1 35,9 625 12,2 570,8 7,9
Всього 2240 100 5107 100 7255,6 100

Як бачимо з таблиці 2.1, в номенклатурі продукції відбулися важливі зміни. По-перше, це стосується вводу в виробництво нового типу продукції – гвинтових компресорів. Їх було вироблено на суму 5817,5 тис.грн. Це принципово новий вид продукції на вітчизняному ринку, який відрізняється низьким рівнем енергоспоживання, і збільшенням строку експлуатації в порівнянн з поршневим компресором. Переорієнтація на виробництво цієї продукції змусила зменшити об’єми виробництва поршневих насосів на 70,1%, що привело до зниження об’ємів їх реалізації на 73,1 %. Ці зміни привели до поглиблення спеціалізац продукції, яка випускається, більш чіткого її направлення на виробництво компресорного обладнання. Серед інших видів продукції також змінилися об’єми реалізації шарово арматури (в 8,8 раза). Це пояснюється підвищенням попиту на даний вид продукції на ринку, а досліджуване підприємство має великий об’ємів розробок для шарової арматури, яка використовується в агресивних середовищах. Крім того сучасний стан ринку дозволяє реалізувати даний вид продукції по вигідним для підприємства цінам при порівняно низьких витратах на її виробництво і проектування.

Проаналізуємо частки товарних ліній у номенклатурі продукц у загальних обсягах продажу у %. Аналіз виконаємо за допомогою діаграми.


Рис.2.1 - Частка асортиментних груп обсягу продажу продукції, %

Виконаємо поглиблений аналіз однієї з товарних ліній поршневих компресорів типу КТ. Вони призначені для виробництва стисненого повітря постачання пневмоінструментів і механізмів на бурильних установках, пневмосистем локомотивів, залізничного транспорту та інших споживачів стисненого повітря.

Таблиця 2.2 - Виробництво компресорів типу КТ за 2005-2007 роки

Найменування продукції С/в, грн.. Ціна,грн.. 2005 2006 2007
шт грн шт грн шт грн
КТ 6 12300 15100 16 241600 8 120800 5 75500
КТ 7 13700 16300 8 130400 5 81500 3 48900
КТ 6 ЕЛ 15100 17500 6 105000 4 70000 4 70000
30 2651500 17 272300 12 194400

Визначимо основні показники товарної номенклатури.

- ширина – 6

- глибина виділеної товарної лінії (компресорів типу КТ) – 3

- насиченість – номенклатура нараховує близько 70 видів товарних одиниць

- гармонійність – номенклатура є гармонійною за технологіями виготовлення, призначенням, методами збуту.

Проаналізуємо частки продажу і прибутку товарних одиниць виділеної асортиментної лінії –поршневих компресорів типу КТ. Для наочност побудуємо діаграми, які показують відповідні частки

Рис. 2.2 – Динаміка частки продажу поршневих компресорів типу КТ

Рис.2.3 – Динаміка частки прибутку поршневих компресорів типу КТ

Таким чином, аналіз показав, що частки продажу поршневих компресорів типу КТ і частки прибутку відповідають.

Розширювати дану товарну лінію не варто, так як підприємство переходить на інший вид продукції, але і звужувати не треба так як кожний тип задовольняє певні потреби споживачів, що дозволяє отримувати запланований результат.

3. Побудова ринкового профілю товарних ліній

Необхідним є виявлення, аналіз і оцінка позицій товару відносно продукції конкурентів. Проведемо дане дослідження на приклад компресорів типу КТ. Дані компресори призначені для отримання стисненого повітря і постачання ним пневматичних інструментів і механізмів. Перевагами даного типу є тривалий період експлуатації, висока надійність, низька витрата масла.

Проаналізуємо виробників компресорів, що є конкурентами ВАТ НВАТ ВНДІ Компресормаш” по даному виді продукції.

Таблиця 3.1 - Виробники компресорів типу КТ

Виробник Позначення ціна підвидів насосів
ВАТ Компресормаш Марка КТ 6 КТ 7 КТ 6ЕЛ
Ціна 15100 16300 17500
„АTLAS COPCO” Швеція Марка KN 3,8 KN 4,8 KN 6
Ціна 11000 12200 13600
„Южгидромаш”Бердянськ Марка КТЮ 4,5 КТЮ6 КТЮ7
Ціна 11200 14200 15300
„Ясногорский машиностроительный завод” Росія Марка КС4 КС5 КС 6ЕЛ
Ціна 14000 14700 17200

Побудуємо за наданими даними карту ринкового профілю.

Таблиця 3.2 – Карта ринкового профілю компресорів типу КТ

Ціна Типорозміри компресорів (тиск нагнітання)
3,5 – 4,0 4,1-4,9 5,0 - 6 6,1 -7
11000-12000 КN 3,8, КТЮ 4,5 Низькі ціни
12001-13000 KN 4,8
13001 - 14000 Середні ціни KN 6
14001 -15000 КС4 КТЮ6, КС5
15001 -16000 КТ 6 КТЮ7
16001-17000 Високі ціни КТ 7
17001-18000 КТ 6ЕЛ,КС6ЕЛ

На карті подано розміщення компресорів виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” та його основних конкурентів. Серед них можна виділити „АTLAS COPCO” Швеція, Южгидромаш”Бердянськ, „Ясногорский машиностроительный завод” Росія. Дана карта показує, які товарні одиниці і на яких сегментах конкурують з продукцією нших товаровиробників. Отримана інформація може бути використана для визначення цільових сегментів ринку як існуючих, так і нових товарних одиниць, а також для розробки ринкової стратегії товарної лінії.

Проаналізуємо отримані дані карти ринкового профілю. Виділивши ділянки високих, середніх і низьких цін за принципом, що компресори за тиском нагнітання від 5 до 7 кгс/см2 і ціною 13000-14000 грн. відносяться до низьких цін, так як компресори за такою ціною такого тиску нагнітання повинні коштувати дорожче. Це ж стосується і інших сегментів.

Компресори типу КТ виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” займають сегмент високих і середніх цін, тобто підприємству доцільно знизити ціни, щоб конкурувати з іншими підприємствами-виробниками, що представлені в сегменті низьких цін.

4. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

Для аналізу ступеня відповідності продукції, що випускається підприємством потребам ринку, оберемо компресори типу КТ.

Оцінку компресорів типу КТ виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш проведемо у порівнянні з конкуруючими підприємствами, що виробляють аналогічну продукцію. Аналіз будемо проводити за такими показниками як надійність, економічність та технологічність.

Основними показниками надійності є :

1) ресурс установки 3 бали

2) ресурс до капітального ремонту 3 бали

3) характеристика робочих показників 4 бали

Ресурс установки оцінюється:

-       до 1-2 тис.год 1

-       до 3-4 тис.год 2

-       до 5-6 тис.год 3

Ресурс до капітального ремонту:

-       не менше 10000 год 1

-       не менше 12000 год 2

-       не менше 15000 год 3

Характеристика робочих показників:

-       необхідність ремонту не більше 10 разів на рік 1

-       необхідність ремонту не більше 9-5 разів на рік 2

-       необхідність ремонту від 4 до 1 разу на рік 3

-       стабільність всіх характеристик протягом року 4

Загальна оцінка:

-       відмінно – 8-10 балів

-       добре – 6-7 балів

-       задовільно – 3-4 бали

-       незадовільно – менше 3 балів

Для оцінки економічності використовують:

1) потужність, що споживається при частоті обертання:

- 44,1 кВт за об/хв. (0-погано)

-39 кВт за об/хв. (1-задовільно)

-22,8 кВТ за об/хв. (2-добре)

-3 кВт за об/хв. (3 – відмінно)

2) затрати на експлуатацію:

-високі (0-погано)

-порівняно незначні (1-добре)

-мінімальні (2 – відмінно)

3) використання поршневих кілець:

-виготовлені кільця з матеріалу, що не дуже знижує тертя (0 погано)

-використанння кілець із композиційних полімерних матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя (1 – добре)

-використанння сучасних композиційних матеріалів для виготовлення поршневих кілець з низьким коефіцієнтом тертя, що відчутно знижу знос кілець і циліндра (2 – відмінно)

Для оцінювання показника технологічності використаємо шкалу:

1) матеріали:

-неякісні чугун і полімерні матеріали (0 – незадовільно)

-використанння у складі деталей поряд з металом різних домішок (1 -задовільно)

-використовуються якісний чугун і полімерні матеріали (2 добре)

-використанння корозійно-стійкого чугунку і композиційних полімерних матеріалів (3 – відмінно)

2) виробнича потужність:

-0,1-0,4 м3/хв. (1 – незадовільно)

-0,5-10 м3/хв. (2 – задовільно)

-11-18 м3/хв. (3 – добре)

-19-24 м3/хв. (4 – відмінно)

Результати аналізу якості товарів за системою показників наведемо у таблиці

Таблиця 4.1– Характеристика товарів

Показник Назви підприємств
„АTLAS COPCO” ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” „Южгидромаш”
Надійність:
Ресурс установки 3 2 2
Ресурс до капітального ремонту 3 3 2
Характеристика робочих показників 4 3 3
Всього 10 8 7
Економічність:
Потужність, що споживається при частоті обертання 2 3 1
Затрати на експлуатацію 1 2 1
Використання поршневих кілець 2 2 1
Всього 5 7 3
Технологічність:
Матеріали 3 3 2
Виробнича потужність 3 4 2
Всього 6 7 4

Вагові оцінки груп показників визначено шляхом опитування споживачів, відповідно це: 0,3; 0,25; 0,45

Таким чином, інтегральні показники якості порівнювальних товарів:

Пат=0,3*10/3+0,25*5/3+0,45*6/2=2,77

Пк=0,3*8/3+0,25*7/3+0,45*7/2=2,95

Пю=0,3*7/3+0,25*3/3+0,45*4/3=1,77

Для наочності побудуємо діаграму, у якій радіус-вектори відповідають відносним оцінкам товарів за групами показників, а кути між ними ваговим характеристикам відповідних груп показників.

Розрахуємо відносні оцінки груп показників.

Таблиця 4.2 – Показники для побудови діаграми

Показник Назви підприємств
ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” „АTLAS COPCO” „Южгидромаш”
Надійність: 0,8 1 0,7
Ресурс установки 0,67 1 0,67
Ресурс до капітального ремонту 1 1 0,67
Продовження таблиці 4.2
1 2 3 4
Характеристика робочих показників 0,75 1 0,75
Економічність: 1 0,71 0,29
Потужність, що споживається при частоті обертання 1 0,67 0,33
Затрати на експлуатацію 1 0,5 0,5
Використання поршневих кілець 1 1 0,5
Технологічність: 1 0,88 0,57
Матеріали 1 1 0,67
Виробнича потужність 1 0,75 0,5

Розрахуємо кути показників:

- надійність - ;

- економічність -;

- технологічність - .

Далі побудуємо циклограму. Більша площа свідчить про більший рівень якості.


 Рисунок 4.1 Циклограма якості порівнюваних товарів

Аналіз діаграми показує, що найбільшу площу займає компресор серії КТ виробництва ВАТ „Компресормаш”.

Необхідно звернути увагу на покращення такого показника як ресурс установки та характеристики робочих показників. Інші виробники мають перевагу в деяких показниках, але в цілому компресори виробництва ВАТ „Компресормаш найкращими.

5. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури товарних ліній

Результати виконаного аналізу дали підстави рекомендувати такі заходи:

- у цілому товарна номенклатурна політика проводиться ефективно, про що свідчить зростання суми прибутку порівняно з 2006 роком;

- частка поршневих компресорів зменшується та відбувається їх заміна на гвинтов компресори, що є більш ефективними і економічними у роботі. Відносно поршневих компресорів варто сказати, що попит на них на сьогоднішній день також високий, хоча починаючи з 2005 року намітились тенденції, щодо зменшення кількості випуску даного виду продукції на користь більш прогресивного виду, а саме – гвинтових компресорів. Так в порівнянні на кінець 2005 року відсоток продажу гвинтових компресорів складав 42,9 %, то в 2007 р. він виріс до 63,45 %, що на 20,55 % більше. Виходячи з таких результатів, можна прогнозувати, що через декілька років гвинтові компресори витіснять поршневі, так як попит на гвинтові компресори значно збільшується і це впливає на зменшенні попиту на поршневі компресори. Дана ситуація обумовлена впровадженням новітніх технологій та технічним розвитком в даній галузі.

Але в жодному разі не можна стверджувати, що всі покупц почали відмовлятися від поршневих компресорів, що обумовлено критеріями економічного розвитку галузей економіки.

Також підприємством випускаються компресори серії КТ (різновид поршневих компресорів) у цілому є досить гармонійною товарною групою, проте політика підприємства направлена на зменшення їх випуску та збільшення частки гвинтових компресорів що також як і в ситуації з поршневими компресорами пов’язано з критеріями економічного розвитку.

Компресори, що випускаються на підприємстві займають сегмент високих і середніх цін на внутрішньому ринку, таким чином в умовах нинішньо економічної ситуації в державі підприємству варто знизити ціни, щоб конкурувати з іншими підприємствами-виробниками аналогічних видів продукції.

Крім того варто звернути увагу на такий вид продукції як насоси та охолоджувачі, тому що підприємство має всі можливості для виробництва даних видів продукції та їх попитом як на внутрішньому так і зовнішньому ринках.

Також увагу слід приділити зниженню витрат на використання виробничих площ та обладнання, шляхом їх більш оптимального використання, що дозволить знизити собівартість, а отже і ціну виготовленої продукції.

6. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки бренда

Дослідимо можливість застосування у діяльності одного з провідних підприємств компресоробудування в Україні елементів брендингу - напрямку маркетингових комунікацій, що спеціалізується на розробленні цілісного фірмового стилю та його елементів для формування і посилення унікальних рис іміджу товаровиробника його продукції.

Підприємство у своїй діяльності застосовує такі елементи брендингу:

- позиціювання концерну „Укрросметал”, до складу якого входить ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”, як провідного виробника компресорного обладнання в Україні та Азії;

- інформування своїх клієнтів та керівників інших підприємств, що потенційно можуть стати нашими клієнтами про новинки у номенклатурі, технології виготовлення, нових, покращених характеристик уже відомої продукції;

- концерн володіє сучасним виставковим центром в центральній частині міста, де проводяться різноманітні виставки, ярмарки тощо;

- постійне проведення масових свят, акцій у центрі міста з залученням громадськості, таким чином відбувається інформування суспільства про підприємство;

- концерн володіє сучасною будівлею, підтримує зовнішню привабливість підприємства;

- залучає молодих спеціалістів, співпрацює з провідними ВУЗами Сумщини, профтехучилищами, коледжами про майбутнє працевлаштування випускників;

- широко використовує спонсорську та благодійницьку діяльність.

Про ефективність перелічених та інших засобів свідчить той факт, що концерн завойовує все більшу кількість клієнтів, а також має репутацію престижного підприємства не лише в Сумах, а й в Україні та за кордоном.

Проведемо аналіз застосування елементів брендингу у діяльності інших провідних підприємств Сумщини, що конкурують з ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”, одним з основних підприємств концерну „Укрросметал”, на регіональному, державному та міжнародному ринках.

Найбільше підприємство на Сумщині АТ „СМНВО ім..Фрунзе”. Це підприємство має велику історію, тому в свідомості клієнтів підприємства, просто жителів міста вважається гарантом і майже науковою емблемою м.Суми. Підприємство співпрацює з багатьма профтехучилищами, коледжами, ВУЗами. Підприємство вважається лідером у своїй галузі як на українському так і на міжнародному рівні.

Інше підприємство АТ „Селмі” використовує дуже коротку, легку в запам’ятовуванні назву, відроджує традиції свого виробництва, проте ще збереглися в пам’яті жителів міста, клієнтів спогади про дость складне становище підприємства на протязі довгих років.

Аналіз дієвості елементів брендингу у діяльності концерну Укрросметал” показав, що кожне підприємство має чітко визначену номенклатуру виготовляємої продукції, постійних клієнтів, тобто має власну цільову аудиторію на взаємодію з якою і орієнтує власну систему маркетингових комунікацій, складовою якої є брендинг. Слід відзначити, що в цілому коло потенційних споживачів кожного з підприємств вже окреслено і переходи між категоріями є незначними. Проте незважаючи на те, що АТ „СМНВО ім..Фрунзе” займає лідируючі позиції, концерн „Укрросметал” намагається використовувати елементи брендингу більшою мірою для завоювання більшої частки клієнтів.

Підсумовуючи результати аналізу, та спираючись на досвід провідних вітчизняних та закордонних підприємств рекомендується таке:

-    більшою мірою говорити про якість виробленої продукції;

-    поширювати інформацію про підприємство, продукцію підприємств-клієнтів шляхом розсилання буклетів, каталогів тощо;

-    залучать до своїх клієнтів відомих підприємств, бажано в Європі та Росії;

-    вимогливо ставитися до кадрів на підприємстві, залучати як молодих спеціалістів так і професіоналів з досвідом.

Практична реалізація цих заходів посилить імідж концерну, зробить його більш привабливим з боку інших підприємств, потенційних клієнтів, що дозволить розширювати межі збутових ринків для підприємства.

Маркетингова діяльність на підприємстві здійснюється дуже активно. На підприємстві сформовано відділ маркетингу, виставко-рекламний відділ.

ВАТ „Компресормаш” значну увагу приділяє питанню усвідомлення керівниками підприємства необхідності рекламування свого товару, що призводить до збільшення витрат на просування і в першу чергу витрат на рекламу, якими займається відділ маркетингу на підприємстві, поширення інформації про товар, його збуті і донесення до споживачів властивостей даної продукції.

В основі маркетингової політики підприємства концерну лежить персоніфікований підхід до споживача і орієнтація на довгострокове співробітництво. Тобто всі зусилля направлені на підвищенні довіри до підприємства, посилення його позицій на ринку.

7. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективност товарної політики

З метою визначення ефективності виробництва окремих видів продукції та доцільності їх подальшого виробництва визначимо рівень рентабельності кожного виду.


Таблиця 7.1 – Рентабельність виробництва окремих видів продукції в 2007 році

Вид продукції Фактично вироблено, шт.

Оптова ціна, без

ПДВ

Звітна собівартість, грн.

Об’єм товарної

продукції

Рівень рентабель-ності, %
в оптових цінах по собівартості
Компресорні установки 444 41375 40015 18370,5 17766,7 3,4
Охолоджувачі 138 2322 2228 320,436 307,5 4,2
Насоси 483 922 869 445,326 419,7 6,1
Шарова арматура 207 4436 4278 918,252 885,5 3,7

Як видно по даним цієї таблиці, найбільш рентабельною продукцією на даному етапі являються насоси. Даний вид продукції займає значну долю в структурі продукції.

Компресорні установки являються найменш рентабельними, хоча х виробництво і відповідає спеціалізації підприємства.

Це свідчить про те, що потужності підприємства по виробництву даного виду продукції не використовуються в повній мірі. Дана ситуація пов’язана з тим фактом, що довгий період часу (1991 – 2005 роки) підприємство виготовляло саме поршневі компресори, які були енергомісткими та використовувались лише вітчизняними підприємствами. Починаючи з 2003 року на підприємстві почав впроваджуватись випуск більш ефективних та економічних гвинтових компресорів. Як вже зазначалось продаж гвинтових компресорів в 2007 роц на 20,55 % зріс в порівнянні з 2005 роком. Даний факт в подальшому може призвести до переорієнтування підприємства на випуск саме цього виду продукції, а з виходом на зовнішній ринок і до збільшення рентабельності даного виду продукції. Таким чином, виготовлення нового виду продукції дозволить збільшити об’єм реалізовано продукції, покращити фінансові показники підприємства. Продаж гвинтових компресорів є пріоритетним напрямком подальшого розвитку концерну. Тому варто розширювати саме цей напрямок. Це дозволить отримувати більші прибутки зміцнити позиції підприємства на ринку, а також завоювати нових клієнтів.

Слід зазначити, що серед видів продукції з високим рівнем рентабельності можна відмітити охолоджувачі. Це пояснюється тим, що підприємство має власні "ноу-хау" із виробництва охолоджувачів, високі експлуатаційні властивості яких відомі споживачам, що дозволя підтримувати постійний попит на них, а рівень цін – порівняно високий рівень рентабельності.

Спробуємо спрогнозувати випуск продукції за допомогою побудови лін тренда.

Рис. 7.1 – Лінія тренда для поршневих компресорів типу КТ

Як бачимо з даного рисунка, КТ 6 і КТ 6ЕЛ будуть збільшувати свої обсяги в майбутньому, а от КТ 7 свої позиції втратить, тому підприємству варто вдосконалювати і модифікувати саме ці два продукти, так як вже було зазначено, не всі підприємства відмовляться від поршневих компресорів, а в умовах кризи взагалі покупка нового більш дорого вартісного обладнання буде неможливою. Так згідно прогнозу кількість реалізованих компресорів КТ 6 складе 6 одиниць, а КТ 6ЕЛ 5 одиниць, тобто прибуток від їх реалізації складе 16800грн. і 12000 грн. відповідно, але при цьому треба врахувати, що об’єми потреб в майбутньому будуть зростати, а отже відбудеться і зростання прибутку.

Компресорне обладнання виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” оригінально по своїй суті, так як об’єднує в собі європейську якість, яку забезпечують німецькі гвинтові компресорні блоки і фільтри невелику, на думку споживачів, ціну, що завжди цікавило клієнтів, які активно відслідковують ринкові тенденції у виробництві даного виду обладнання. Збут цієї продукції допускає оптову і роздрібну торгівлю як самим виробником, так через дилерську мережу, офіційного дистриб’ютора, а також з використанням ярмарок і виставок.

Продукція ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” не поступається вропейським аналогам, але не зважаючи на це вона не може вийти на ринки розвинутих країн по декільком причинам:

- сформований багаторічний ринок компресорного обладнання;

- віддаленість сервісних центрів від безпосередніх споживачів даного обладнання.


Висновок

Отже, мета поставлена на початку роботи була досягнута. Був проведений аналіз товарної номенклатури підприємства ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”. Було виявлено, що товарна політика підприємства проводиться досить ефективно. Всі показники функціонування підприємства мають позитивний характер.

Для підприємства раціонально проводити маркетингов дослідження для підвищення ефективності виходу на зовнішні ринки окремих країн. Необхідно проводити аналіз географії, місткості, специфічних властивостей вимог ринку щодо можливих змін у величині характері попиту. Підприємство зможе витримати конкуренцію, якщо зможе чітко відчувати зміни в характері попиту, гнучко пристосовуватися до нього. Такий підхід являється більш продуктивним у порівнянні з традиційною підготовкою програм, виходячи з виробничих можливостей фінансових потреб потенційних підприємств-споживачів. Особливу увагу на це необхідно звернути в нинішній економічній ситуації.

Підприємство намагається перелаштуватися на випуск ново більш вигідної продукції – гвинтових компресорів.

У своїй діяльності підприємство значну увагу приділя формування брендингу. Аналіз дієвості елементів брендингу у діяльності концерну Укрросметал” показав, що кожне підприємство має чітко визначену номенклатуру виготовляємої продукції, постійних клієнтів, тобто має власну цільову аудиторію на взаємодію з якою і орієнтує власну систему маркетингових комунікацій, складовою якої є брендинг.


Список використаної літератури

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 2002. – 562с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра,2002.-712с.

3. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – 2-е изд., пере раб и доп. - М.:ИНФРА-М, 2001. – 334с.

4. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Маркетингова товарна політика»/ Укладач С.М. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005.

6. Ильяшенко С.Н.Маркетинг в примерах и задачах: Учеб.пособ. Сумы: ВВП «Мрія -1»ЛТД, 1998. – 112с.

7. Василевский А.А. Проблемы развития отечественного машиностроения. // Проблемы прогнозирования . – 2005. -№ 4. – С.35

8. Офіційний сайт ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” http://www.compressor-mash.ru/© 2010 Собрание рефератов