Рефераты

Курсовая работа: Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

З розрахунків ми бачимо, що нематеріальні активи зменшились на 7,14 тис. грн., а основні засоби збільшились на 8.2 тис. грн.. Це каже про те, що підприємство має кошти на їх поповнення.

Далі розраховуємо слідуючи показники ефективності стану основних засобів підприємства.

Таблиця 2. Ефективність стану основних засобів підприємства та розрахунок коефіцієнтів основних засобів підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

4.1. Оборотність оборотних коштів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення

265.5=1.48

455.7=4.9

3.42
Середня величина Ф.№1 р.260 179.4 93
оборотних активів
4.2. Тривалість одного обороту основних засобів

365 * Тривалість періоду365Ф.№1р.260

Зменшення 365*179.4=0.68 365*93.0=74.5 73.8
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Ф.№2 р.035 265.5 455.7
4.3. Оборотність виробничих запасів

Собівартість реалізовано продукції

Ф.№2 р.040

Збільшення

229.1=7.14

343.7=19.42

12.25
Середні виробничі запаси Ф.№1 32.1 17.88

р.100-140

4.4. Тривалість одного обороту виробничих запасів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення

365*32.1=51.14

365*17.88= 18.99

-32.15
Коефіцієнт оборотност вир.запасів

100-140

Ф.№2 р.040 229.1 343.7
4.5. Оборотність коштів у розрахунках

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення

265.5=4.63

455.7=7.5

1.87
Середні кошти у розрахунках Ф.№1

р.150-210

57.3 31.94
4.6. Тривалість одного обороту коштів у розрахунках

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення 20914.5 11658.1 -9256.4
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках

150-210

4.7. Оборотність дебіторсько заборгованості

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=4.63 455.7=14.26 9.34
Середня дебіторська заборгованість Ф.№1 57.3 31.94

р.160-210

4.8. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення 365=1.09 365=0.8 -0.9
Коефіцієнт оборотності дебіторсько заборгованості

160-210 Ф.№2 р.035

332.8 455.7
4.9. Оборотність кредиторсько заборгованості

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.27 455.7 44.3
Середня кредиторська заборгованість Ф.№1 р.620 209 100
4.10. Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

Тривалість періоду

365Ф.№1р.620

Зменшення 209=0.79 100=0.22 -0.57
Коефіцієнт оборотності кредиторсько заборгованості Ф.№2 р.035 265.5 456.7
4.11. Оборотність чистого робочого капіталу

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=0.68 456.7=2.28 1.6
Середній чистий робочий капітал Ф.№1 р.260+р.270-р.620 388.4 200
4.12. Тривалість одного обороту чистого робочого капіталу

Тривалість періоду

365 Ф.№1р.260+ Зменшення 388.4=1.46 200=0.44 -1.02
Коефіцієнт оборотності чистого робочого капіталу

+р.270-р.620

265.5 456.7
Ф.№2 р.035
4.13. Оборотність фіксованих активів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=6 456.7=4.13 -1.86
Середній фіксовані активи Ф.№1 р.080-р.010 44.2 110.5
4.14. Тривалість одного обороту фіксованих активів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.080-р.010

Зменшення 44.2=0.16 110.5=0.24 0.8
Коефіцієнт оборотності фіксованих активів Ф.№2 р.035 265.5 456.7
4.15. Оборотність усіх активів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 456.7=3.33 2.13
Середній активи Ф.№1 р.280 220.4 137.1
4.16. Тривалість одного обороту усіх активів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.280

Зменшення 220.4=0.83 137.1=0.3 -0.53
Коефіцієнт оборотності усіх активів Ф.№2 р.035 265.5 456.7

Висновки:

Найважливіший показник ефективності стану основних засобів збільшився на 3.42 одиниці. Це значить, що вивільнюються додаткові кошти.

Також збільшилась оборотність чистого робочого капіталу, що теж дає можливість вивільнити кошти.

І саме головне – це збільшення усіх активів на 2,13 пунктів.


2. Аналіз основних фінансових характеристик

2.1. Аналіз показників рентабельності

Показники рентабельност відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльност підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів – віддача на капітал що інвестувався; власників і засновників – прибутковість акції і т.ін.

Таблиця 5. Показники рентабельності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5.1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток від звичайно діяльності

Ф.№2 р.190

Збільшення 12.9=0.06 7.58=0.05 -0.01
5.2. Рентабельність капіталу за чистим продуктом

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 12.9=0.06 7.58=0.06 -0.01
Загальний капітал Ф.№1 р.280 220.4 138.1
5.3. Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 12.9=43 7.58=0.76 -42.9
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
5.4.Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 220.4=3.8 138.1=1.3 -2.5
Виробничі фонди Ф.№1 р.030+р.100+р.120 58 103.81
5.5. Рентабельність реалізовано продукції

Прибуток від реалізації

Ф.№2 р.050-р.070-р.080

Збільшення 42.5=0.16 201.3=0.44 0.28
Виручка Ф.№2 р.035 265.5 455.7
5.6. Рентабельність реалізовано продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

Ф.№2 р.100

Збільшення 17.2=0.06 10.1=0.22 0.16
Виручка Ф.№2 р.035 265.5 45
5.7. Рентабельність реалізовано продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 220=0.83 138.1=0.3 -0.53
Виручка Ф.№2 р.035 >30% 265.5 455.7
5.8. Коефіцієнт реінвестування

Реінвестований прибуток

Ф.№1 збільшення Збільшення 0 0 0
Чистий прибуток

 по (р.340+р350)

Ф.№2 р.220
5.9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Реінвестований прибуток

Ф.№1 збільшення Збільшення 0 0 0
Власний капітал

 по (р.340+р350)

Ф.№1 р.380

Висновки:

Як ми бачимо, по усіх показниках рентабельності, окрім рентабельності власного капіталу, має місце незначне їх зменшення. Рентабельність реалізованої продукції, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності також незначно підвищилась.

Все це говорить про те, що має місце нестабільний фінансовий стан.

2.2. Аналіз фінансової стійкості

Аналіз фінансово стійкості підприємства – одна з найважливіших характеристик його діяльності та фінансово-економічного добробуту. Вона характеризує результат його поточного, нвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для нвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за свої борги й зобов’язання і нарощувати економічний потенціал.

Таблиця 6. Показники фінансової стійкості

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

6.1.Наявність власних оборотних коштів Оборотні активи - короткострокові зобов’язання Ф.№1 р.260 – р.620 Збільшення 388.4 200 -188.4
6.2.Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

>0,1 -29,6 100 70,4
6.3.Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

0,5-0,8 388.4=12.1 200=11.2 -0.9
Запаси і затрати Ф.№1 р.100-140 32.1 17.88
6.4.Коефіцієнт маневреност власного капіталу

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

0,3-0,5 388.4=1294 200=2 -1292
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.5.Коефіцієнт маневреност власних оборотних коштів

Кошти

Ф.№1 р.230 + р.240

Збільшення 100.9=0.26 56.24=0.29 0.03
6.6.Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові залучені кошти

Ф.№1 р.430 + р.480

Зменшення 11.1 11.1 0
6.7.Коефіцієнт мобільності

Оборотні активи

Ф.№1 р.260

>0,5 179.4 100=1 4.49
Необоротні активи Ф.№1 р.080 40 100
6.8. Індекс постійного активу

Необоротні активи

Ф.№1 р.080

Зменшення 40=133.3 100=1 -132.3
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.9.Коефіцієнт фінансово стабільності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,8 0.3=0.02 100=0.73 0.71
Позиковий капітал Ф.№1 р.480+р.620 15.1 136.8
6.10.Коефіцієнт фінансово незалежності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,5 0.3=0.001 100=0.73 0.729
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220.4 137.1
6.11.Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

>0,5 220.1=0.99 136.8=0.99 0
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220.4 137.1
6.12.Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

<0,2 220.1=733.6 137.1=1.37 -732.23
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.13.Коефіцієнт фінансово стійкості Власний капітал +

Ф.№1 р.380+ р.480

0,75-0,9 11.1=0.05 11.1=0.08 0.03

Довгострокові забов’язання

Ф.№1 р.640 220.4 136.8
Валюта балансу

Порівнюючи показники: Власні оборотні кошти (ВОК), запаси і затрати (ЗЗ) і Довгостроков фінансові зобов’язання (ДФЗ) в практиці фінансового менеджменту можна умов, але виділити такі рівні фінансові стійкості підприємства:

1) абсолютну фінансову стійкість, яка характеризується нерівністю: 33<ВОК

2) нормальну фінансову стійкість, для якої виконується наступна нерівністю: ВОК<33<ДФЗ

3) нестійкий фінансовий стан, для якого характерною є нерівність типу: 33>ДФЗ. Економічний зміст даної нерівності полягає в тому, що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.

4) критичний фінансовий стан характеризується такою ситуацією, коли не тільки не виконується нерівність але й мають місце «непокриті збитки», а також «Довгострокові кредити та позики, що не погашені в строк».

Розрахунки по цих показниках такі:


Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

1 Абсолютна фінансова стійкість Власний капітал + Довгостроков забов’язання

Ф.№1 р.380+ р.480

0,75-0,9 11.1=0.05 11.1=0.08 0,03
Ф.№1 р.640 220,4 136,8
Валюта балансу
2 Коефіцієнт фінансової незалежності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,5 0.3=0.001 100=0.73 0,729
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220,4 137,1
3 Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,8 0.3=0.02 100=0.73 0,71
Позиковий капітал Ф.№1 р.480+р.620 15,1 136,8
4 Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

>0,5 220.1=0.99 136.8=0.99 0
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220,4 137,1

Висновки:

Ми маємо такі негативн показники: наявність власних оборотних коштів (–188,4), коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику та інші.

Це дає можливість сказати про те, що в нашому випадку має місце нестійкий фінансовий стан , тому що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.

2.3. Аналіз ліквідності

Сутність ліквідності і платоспроможності визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами, суб’єктами фінансового ринку, державою, а й його успішне функціонування чи банкрутство.


Таблиця 7. Показники ліквідності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

7.1.Коефіціент абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф.№1 р.220-240

0,2-0,35 100.9=0.48 56.24=0.41 -0.07
Поточні зобов’язання Ф.№1 р.620 220.4 137.1
7.2.Коефіціент швидкої ліквідності Грошові кошти, Короткостроков фінансові вкладення,

Ф.№1 р.150-250

0.7-0.2 0 0 0

дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язання

Ф.№1 р.620

7.3.Коефіціент поточної ліквідності

Поточні активи

Ф.№1 р.260 1-2.5 179.4=0.81 93=0.68 -0.13
Поточні зобов’язання Ф.№1 р.620 220.4 137.1
7.4. Чистий оборотний капітал (Net working capital) NWC= Поточні активи – Поточні зобов’язання Ф.№1 р.260 - Ф.№1 р.620 >0 388.4 200 -188.4
7.5. Коефіцієнт критичної ліквідності

Поточні активи – Запаси затрати

Ф.№1 р.620 0,7-0,8 209=0.99 100=0.9 -0.09
Поточні зобов’язання 211.5 110.9

Висновки:

Усі показники ліквідност підприємства, окрім наявності чистого оборотного капіталу, кажуть про те, що стан ліквідност стабільний.

2.4. Аналіз ділово активності

Ділова активність в широкому розумінні – це весь комплекс зусиль, що спрямовує підприємство на ринках продукції, праці, капіталу. Тобто, це виробнича та комерційна діяльність підприємства. Якісними критеріями ділової активності можуть бути наступні: широта ринків збуту продукції підприємства; наявність унікальної продукції; висока репутація підприємства; стійкість зв’язків з партнерами; наявність у підприємства продукції на експорт; популярність продукції серед споживачів тощо.


Таблиця 8. Показники ділової активності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

8.1.Коефіціент загальної оберненост капіталу

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 455.7=3.32 2.12
Загальний капітал Ф.№1 р.280 220.4 137.1
8.2.Коефіціент оберненості мобільних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.48 455.7=4.9 3.42
Мобільні засоби Ф.№1 р.260+р.270 179.4 93
8.3.Коефіціент оберненост матеріальних оборотних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=11.9 455.7=25.5 13.6
Матеріальні оборотні засоби Ф.№1 р.100-140 22.3 17.88
8.4.Коефіціент оберненості готово продукції

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=27.1 455.7=83.4 56.3
Готова продукція Ф.№1 р.130 9.8 5.46
8.5.Коефіціент оберненост дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=4.6 455.7=14.3 9.7
Дебіторська заборгованість Ф.№1 р.160-210 57.3 31.94
8.6.Коефіціент оберненост кредиторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 455.7=3.33 2.13
Кредиторська заборгованість Ф.№1 р.620 220.4 137.1
8.3.Коефіціент оберненост матеріальних оборотних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=8.3 455.7=24.1 15.8
Матеріальні оборотні засоби Ф.№1 р.100-140 32.1 18.88
8.7.Фондовіддача необоротних активів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=6.6 455.7=10.4 3.8
Необоротні активи Ф.№1 р.080 40 43.7
8.8.Коефіціент оберненості власного капіталу

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=885 455.7=45.6 -839.4
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100

3. Комплексний фінансовий аналіз

Комплексний фінансовий аналіз повинен дати повну, всебічну характеристику фінансового стану підприємства. Управління комплексним фінансовим аналізом має на мет підтримання фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому періоді.

Алгоритм оцінки фінансового стану підприємства на основі визначення абсолютної величини розрахункового значення інтегрального показника

Вихідними елементами алгоритму, що буде розглянутий нижче, є припущення:

Об’ єкт дослідження «назва підприємства»;

Сформульовано сукупність цільових показників, які з метою спрощення математичної обробки інформац згруповано в чотири групи за чотирма напрямками дослідження (таб.9).

Таблиця 9. Сукупність цільових показників розрахунку інтегрального показника

Формою розрахунку нтегрального показника визначено: зважування на основі відносної ваги цільового показника. Для ваги груп: першої – 40%, останні – 20%. Для напрямку дослідження – ліквідність 34%, останні – 22%.

Таблиця 10. Матриця вхідних значень цільових показників (на кінець року)

Розрахунков значення цільових показників, які визначаються відповідно до даних вхідно нформаційної бази, формують матрицю значень цільових показників  (табл.10). Крім цього в табл.11 подано матрицю оптимальних значень – «Рекомендоване значення, тенденція змін». Оптимальні показники рентабельності визначається зрушеннями фінансового ринку (депозитна політика) та співставленням політики підприємства. Ділова активність визначається згідно суб’ єктивного характеру.

Таблиця 11. Матриця оптимальних значень цільових показників

На основі матриць ,  формується матриця , що відображає рівень відповідальност фактичних значень цільових показників їх оптимальним значенням. Елементи ново матриці дорівнює відношенню фактичного значення цільового показника до його оптимального значення

                 (1)

Для показників, позитивна тенденція яких проявляється у збільшенні, зменшенні

Збільшення -, Якщо = 1           (2)

Зменшення - , Якщо = 1           (3)

Для показників, де позитивна тенденція має обмеження («від» «до»- ліквідність)

Обмеженні - , Якщо ÷ = 1; Якщо<=; Якщо>=-1.  - обирається ндивідуально.

Таблиця 12. Матриця нормалізованих цільових показників

На основі нормалізованих цільових показників визначаємо абсолютне значення інтегрального показника цільової функції комплексного фінансового аналізу.

                                (5)

Де  - вага окремого цільового показника, що розраховується відповідно до визначення інтегральної ваги напрямків дослідження та груп цільових показників (табл.13)

Таблиця 13. Розрахунок ваги цільових показників ()

Відповідно до табл.13 формули 5 отримаємо значення інтегрального показників

Таблиця 14 розрахунок значень показників

Висновок:

В результаті проведеного аналізу роботи ПП»Равіра» за 2007 рік, можна зробити наступні висновки.

Нематеріальні активи на кінець року, порівнюючи з початком, зменшились на 7,14 тис. грн., а основні засоби збільшились на 8.2 тис. грн.. Це каже про те, що підприємство має кошти на їх поповнення. Найважливіший показник ефективност стану основних засобів збільшився на 3.42 одиниці. Це значить, що вивільнюються додаткові кошти. Також збільшилась оборотність чистого робочого капіталу, що теж дає можливість вивільнити кошти. І саме головне – це збільшення усіх активів на 2,13 пунктів.

Як ми бачимо, по усіх показниках рентабельності, окрім рентабельності власного капіталу, ма місце незначне їх зменшення. Рентабельність реалізованої продукції, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльност також незначно підвищилась. Все це кажіть про те, що має місце нестабільний фінансовий стан. Усі показники ліквідності підприємства кажуть про те, що окрім наявності чистого оборотного капіталу, стан ліквідності стабільний.

Ми маємо негативні показники: наявність власних оборотних коштів (–188,4), коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, коефіцієнт маневреност власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику та інші.

Це дає можливість сказати про те, що в нашому випадку має місце нестійкий фінансовий стан , тому що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.


Додаток 1

Таблиця А1.

Баланс виробництва ПП Равира” 2007р. тис.,грн.

АКТИВ Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10 4,2 3,9
первісна вартість 11 4,5 4,5
знос 12 0,3 0,6
Незавершене будівництво 20
Основні засоби:
залишкова вартість 30 36,8 39,8
первісна вартість 31 50,5 56,3
знос 32 13,7 16,5
Довгострокові фінансов нвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
інші фінансові інвестиції 45
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Усього за розділом І 80 40 43,7
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 21,2 4,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 9,8 8,0
товари 140 1,1 1,0
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 57,3 80
первісна вартість 161 57,3 80
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 7,0
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 100,9 1,1
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 179,4 93
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 220,4 137,1
ПАСИВ Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 0,3 0,3
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 0,3 0,3
ІІ. Забезпечення наступних витрат платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0,0 0,0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансов зобов’язання 450 11,1 11,1
Відстрочені податков зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 11,1 11,1
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 185 77
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 20 3
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 10,3
з оплати праці 580 26,4
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 4 9
Усього за розділом IV 620 209,0 125,7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 220,4 137,1

Додаток 2

ЗВІТ

Про фінансов результати виробництва ПП “Равира” 2007р.

Форма №2 тис.грн.

І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 546,9 318,6
Податок на додану вартість 15 91,2 53,1
Акцизний збір 20
25
Інш вирахування з доходу 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 455,70 265,50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 343,7 229,1
Валовий:
прибуток 50 112 36,4
збиток 55
Інш операційні доходи 60
Адміністративн витрати 70 58,8 2,5
Витрати на збут 80 30,5 3,6
Інш операційні витрати 90 12,6 13,1
Фінансов результати від операційної діяльності:
прибуток 100 10,1 17,2
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансов доходи 120
Інші доходи 130
Фінансов витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансов результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 10,1 17,2
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2,53 4,30
Фінансов результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 7,58 12,90
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 7,58 12,90
збиток 225
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
Матеріальн витрати 230 331,3 224,5
Витрати на оплату праці 240 26,4 7,7
Відрахування на соціальні заходи 250 10,3 3
Амортизація 260 2,8
Інш операційні витрати 270 74,8 13,1
Разом 280 445,6 248,3

Література

1.         Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 „Про складання фінансової звітності”.

2.         Наказ Міністерства фінансів України „Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р. № 37.

3.         Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2006 рр. –Дніпропетровськ: Голов.управл.статист., 2007рр.

4.         Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.-К.: Лібра, 1999.

5.         Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы.-М.: Ось-89, 1996.

6.         Алексєєв і ін.. Фінансовий аналіз:техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Нав.посібник.-Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003.-152с.

7.         Балабанов И.Т. Основы фінансового менеджмента: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 1998.

8.         Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теорія, практика и интерпретация/ Пер. С англ.; научн.ред. И.И.Елесеева.-М.: Финансы и статистика, 1996.

9.         Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т.-К.:Ника-Центр; Ольга, 1999.-Т.1.-С.74-99; Т.2.-С.476.

10.      Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика/Пер.16-го англ.изд.-М.: ИНФРА-М, 2006.- XXXVI, 940 с.

11.      Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ.-М.: Приор, 1997.

12.      Павловська О.В. и н..Фінансовий аналіз:Навч.-метод.посібник для сам ост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ,2002.-388с.

13.      Соболева Е.А., Соболев М.И. Финансово-экономический анализ деятельности тур фирмы.-М.: Финансы и статистика, 1999.

14.      Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред.Е.С.Стояновой.-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 2000.-656 с.

15.      Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учебн.пособие/ Под ред. А.П.Вожжова.- 2-е изд., исп. и доп.- К.: Знання, 2005.- 269 с.

16.      Четыркин Е.М., Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело, 1992.

17.      Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика фінансового анализа: Учебное пособие.-М.: Инфра-М, 1999.

18.      Шеремет О.О.Фінансовий аналіз:Навчальний посібник.-К., 2005.-196с.


Страницы: 1, 2


© 2010 Собрание рефератов