Рефераты

Реферат: Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

Реферат: Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

Зміст

Вступ

І. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

1.1. Промисловість

1.2. Торгівля і послуги

1.3. Фінанси

1.4. Доходи населення

1.5. Житлово-комунальне господарство

1.6. Розвиток підприємництва

ІІ. ДОХОДИ

ІІІ. ВИДАТКИ

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

До місцевих бюджетів Снятинського району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис.грн. або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числі до загального фонду – 9429,6 тис.грн. або відповідно 103 відсотки.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у звітному періоді склали – 8435,1 тис.грн. або 102 відсотки до уточнених показників, затверджених місцевими радами та 117 відсотків до доведених Міністерством фінансів України.

В розрізі видів бюджетів уточнені планові показники по доходах виконано всіма бюджетами.

В порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження загального фонду збільшились на 2093,3 тис.грн. або 29 відсотків.

Видаткова частина бюджету району по загадьному фонду виконана на 99,8 % до уточненого плану 63184,4 тис.грн., касові видатки складають 63030,4 тис.грн. Передано коштів з загального фонду до спеціального фону (бюджету розвитку) 945,5 тис.грн.

Видаткова частина бюджету району по спеціальному фонду виконана на 98,3 % при уточненому план 2292,0 тис.грн., касові видатки складають 2253,2 тис.грн.


І. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

1.1. Промисловість

Промисловий комплекс району є визначальним у сфері матеріального виробництва.

Упродовж 2008 року збережено позитивну динаміку зростання обсягів виробництва промислово продукції. Якщо в 2006 році обсяг промислової продукції становив 48,1 млн.грн. а темп росту до попереднього року 128,6%, в 2007р. – відповідно 74,5 млн.грн. 135,3% то в 2008 році промислової продукції випущено на суму 100,6 млн.грн.. а темп росту становить 139,3 % при прогнозованих 106%.

Значне зростання обсягів виробництва відбулося на:

Державному підприємств Залучанський спиртзавод (А.Далібожик) – завдяки приєднанню Підгайчицького спиртзаводу обсяги виробництва продукції збільшилися на 49,5%. і становлять 29,1 млн.грн.

 Постійно нарощують обсяги виробництва продукції в ТзОВ „Варто” (Н.Дегтяревська). На даний час працю на повну потужність 30 пташників. Придбано комплексне обладнання забійного цеху, обладнання розбори, охолодження м’ясопродукції. Проводиться будівництво та реконструкція виробничих приміщень, буріння водних свердловин. Запроваджено безперервний забій птиці і відповідно безперебійне забезпечення покупців м’ясом птиці, що дало змогу збільшити на 30,7 % до 2007 року обсяги виробництва продукції, загальною сумою 34,7 млн.грн.. та завоювати нові ринки збуту. За один рік роботи в новій галузі ( вирощування гусей ) зуміли добитися високих показників на ЗАТ „Птахофабрика „Снятинська - Нова” (Є.Петричка). 15 приміщень для вирощування гусей дали змогу утримання 70 тисяч голів одноразової посадки. Введено в дію консервний цех по переробці печінки. Всього в 2008 році вироблено м”ясопродуктів на суму 13,6 млн.грн.


1.2. Торгівля і послуги

Аналіз функціонування споживчого ринку району показав, що в звітному період намітилась позитивна тенденція щодо зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Оборот роздрібної торгівл збільшився проти 2007 року на 21,6 % і склав 82 млн..грн. В розрахунку на одного жителя товарооборот становить 1219грн., і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 278грн. В 2008 року в районі введено в дію 9 нових торговельних підприємств загальною площею біля 3,3 тис. м2., в яких створено понад 65 робочих місць. Значне місце у задоволенні потреб населення у товарах належить ринкам. На території району функціонує 7 ринків, на яких облаштовано 1301 торгове місце. На виконання заходів, затверджених райдержадміністрацією щодо приведення діяльності ринків у відповідність до вимог, передбачених Правилами торгівлі на ринках в 2008 році модернізацію та переоснащення матеріальної бази направлено понад 30 тис.грн.. коштів власних доходів.

1.3. Фінанси

Програмним завданням на 2008 рік було нарощення прибуткового фінансового результату та зменшення питомої ваги збиткових підприємств. За результатами 11 місяців фінансовий результат підприємств основного кола склав 2787,4 тис.грн.. Прибуток отримали 23 підприємства в сумі 3428,3 тис.грн., , що становить 74,2%. Збитково спрацювали 8 підприємств. Сума збитків становить 640,9 тис.грн., 25,8%. Темп зростання прибутків прибуткових підприємств до відповідного періоду минулого року становить 118%, збитки зменшились і складають 99,7%.Основною причиною нерентабельної роботи підприємств є зменшення обсягів (УТОС, АТЗТ “Будівельник”) та припинення виробничої діяльності ( ЗАТ “Джурівський завод “Ватра”, ВАТ Прикарпаттютюн”); неповне відшкодування наданих послуг затвердженими тарифами (КП “Водоканал”).

1.4. Доходи населення

Річне програмне завдання щодо створення додаткових робочих місць (650 ) в 2008 році виконано на 161,8 % і за рахунок різних джерел фінансування на підприємствах і організаціях всіх форм власності введено в дію 1052 нових робочих місця. З них – 32 створено за рахунок надання дотацій роботодавцям. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в економіці району , у листопаді 2008 року склала 682,02 грн., зросла до відповідного періоду минулого року на 119,59 грн.., або 21 %.

Порівняно з січнем 2007 року ріст становить 28 %. Такий розмір заробітної плати у 1,8 рази перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (375 грн.) та в 1,35 рази – величину прожиткового мінімуму для працездатної особи (505 грн.)

Середньомісячна заробітна плата у січні - листопаді звітного року склала 653,08 грн., при запланованому річному програмному показнику 685 грн. Менше встановленого прожиткового мінімуму одержують заробітну плату працівники торгівлі, ресторанного, лісового господарства і транспорту. Заборгованість з виплати заробітної плати на 1.01.2008 р. склала 21 тис.грн.. по економічно-активних підприємствах ( 20,3 тис.грн.. громадська організація “Спорткомплекс “Колос” та 0,7 тис.грн.. – ЗАТ “Джурівський завод “Ватра”) і 4 тис.грн.. по підприємствах банкрутах ( ДКП “Снятинтеплоенерго”).

1.5. Житлово комунальне господарство

Згідно з напрямками Загальнодержавної, обласної та районної програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства на період до 2010 року здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування для задоволення потреб населення і господарського комплексу району в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів.

Однією з проблем забезпечення міста Снятина водопостачанням та водовідведенням через аварійний стан водопровідних мереж.

За рахунок коштів районного бюджету (40 тис.грн.) виготовлено проектно - кошторисну документацію на реконструкцію водопровідної мережі в м.Снятині. Кошти в сумі 2078 тис..грн. для проведення ремонтних робіт будуть виділено з державного бюджету в 2007 році.

Для покращення якості питної води та послуг з водопостачання , Заболотівським ККП, за рахунок коштів районного бюджету (11,4 тис.грн..) виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію центрального водогону, довжиною 900 м.пог., що знаходиться в аварійному стані.

Вартість ремонтних робіт згідно кошторисної документації становить 841,6 тис.грн. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано автомашину сміттєвоз КО – 413(ГАЗ-3307) вартістю 102 тис.грн.

Рівень проплати населенням житлово-комунальних послуг в 2008 році становить 111%.

Однак, з невідповідністю тарифів фактичній вартост житлово-комунальних послуг, залишається складним фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства. Так за підсумками 11 місяців рівень відшкодування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення по КП Водоканал” складав 73,2 та 98 відсотків відповідно. Рівень відшкодування на дані послуги по Заболотівському ККП склав відповідно 85 та 80,9 відсотки


1.6. Розвиток підприємництва

До державного реєстру внесено 242 суб”єкти малого бізнесу юридичних осіб, з яких 200 – діючих підприємств, по 6 – провадиться процедура банкрутства, 36 – в стані ліквідації, а також 1727 – фізичних осіб. З розрахунку на 10 тисяч населення припадає 36 юридичних та 257 СПД фізичних осіб.

В 2008 роц державну реєстрацію здійснили 412 нових суб”єктів господарювання, що на 68 % більше ніж в 2007 році, в т.ч. 18 юридичних та 394 фізичних.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2008р. обсяг реалізованих робіт зріс на 9,2 млн.грн.. і становив 24,3 млн.грн..

Надходження від суб”єктів малого підприємництва в 2008 році складають 4151,7 тис.грн., що становить 20,4 % в загальній сумі надходжень.

 Налагоджено роботу щодо запровадження видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. З часу створення Дозвільного центру надано 125 консультацій та видано 52 документи дозвільного характеру.

На виконання заходів програми підтримки малого підприємництва в 2008 році з районного бюджету було виділено 12,8 тис.грн. З них – 6 тис.грн.. на технічне забезпечення Дозвільного центру та 6 тис.грн.. на фінансову підтримку Бізнес-центру.


ІІ. ДОХОДИ

До місцевих бюджетів району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис.грн. або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числ до загального фонду – 9429,6 тис.грн. або відповідно 103 відсотки.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у звітному періоді склали – 8435,1 тис.грн. або 102 відсотки до уточнених показників, затверджених місцевими радами та 117 відсотків до доведених Міністерством фінансів України.

В розрізі видів бюджетів уточнені планові показники по доходах виконано всіма бюджетами.

В порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження загального фонду збільшились на 2093,3 тис.грн. або 29 відсотків

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, питома вага надходжень якого в обсязі доходів загального фонду склала 69,9 відсотків. За січень – грудень 2008 року місцевими бюджетами району отримано 6592,4 цього податку, або 102 відсотки до уточненого плану на рік. В порівнянні з відповідним минулорічним показником надходження даного податку зросли на 1780,0 тис.грн.

В розріз платників податків найбільші суми податку з доходів фізичних осіб перерахували:

Назва платника Сплачено, тис.грн. (100% ) Питома вага в загальній сум надходжень
ЗАТ „Снятинський цегельний завод” 451,3 7%
Залучанський спиртзавод 212,8 3%
ЗАТ "Птахофабрика Снятинська Нова 721,4 11%
ТОВ ВКФ „Варто” 432,8 7%

Протягом 2008 року працівниками податкової інспекції проведено ряд перевірок по податку з доходів фізичних осіб в результаті було виявлено ряд порушень по нарахуванню та перерахуванню податку з доходів фізичних осіб та донараховано до бюджету даного податку в сумі 93,0 тис.грн.

Заборгованість із заробітної плати працівникам економічно активних підприємств і організацій області станом на 1 січня 2009 року складає 21,0 тис.грн.

Наступним по обсягу надходження є поступлення єдиного податку - 11 відсотків , якого за звітний період надійшло 1001,8 тис.грн., що більше на 90,6 тис.грн. або 10 відсотків проти надходжень відповідного періоду минулого року.

За звітний період плати за землю надійшло 594,8 тис. грн., що становить 108 відсотків до уточненого річного плану, або перевиконано на 44,9 тис.грн. Одним із додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів є поступлення місцевих податків та зборів. Уточнені планові показники по їх надходженню виконанні на 108 відсотків, або перевиконано на 16,6 тис.грн.

В розрізі цих податків найбільша питома вага припадає на ринковий збір – 53 відсотків , фактично надійшло 123,5 тис.грн.

Назва платежу КФКД Уточнений план на рік Виконання за рік % виконання Відхилення
Податок з реклами 16010100 0,9 0,9
Комунальний податок 16010200 51,3 50,3 98% -1,0
Збір за припаркування автотранспорту 16010400 9,5 12,3 129% -829
Ринковий збір 16010500 121,0 123,5 102% 2,5
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 16011300 0 0,1 0,1
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 16011500 36,5 47,8 131% 11,3

Всього

218,3

234,9

108%

16,6

Місцевими радами ставки по збору за припаркування автотранспорту та збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг доведено до максимальних.

Досягнуто також перевиконання уточнених планових показників по фіксованому сільськогосподарському податку , платі за торговий патент, платі за державну реєстрацію, податку на прибуток підприємств комунальної власності, плати за утримання дітей в школі-інтернаті, частини прибутку (доходу) комунальних підприємств , що вилучається до бюджету, платі за оренду майна. При виконанні в цілому по районі уточнених планових показників загального фонду не забезпечено виконання надходжень по державному миту (67 відсотків), надходженню штрафів фінансових санкцій (96 відсотків), податку на промисел (50 відсотків), платі за надра (90 відсотків). По коду бюджетної класифікації 240603 протягом 2008 року надійшло кошти від самооподаткування громадян , які мають у власності трактори, кон надають послуги жителям села в сумі 11,7 тис.грн. та кошти, які надійшли від учасників приватизації за реєстрацію заяв в сумі 0,2 тис.грн.

Пільги зі сплати податків та зборів надані органами місцевого самоврядування за 2008 рік склали 12,3 тис.грн.

Платник податку Код платежу по якому надана пільга Сума пільги (тис.грн.)
ДКП „Комунальник” 13050100 8,1
ВАТ „Снятинавто” 13050100 1,8
КП „Водоканал” 13050100 0,2
Заболотів ККП 13050100 0,4
Заболотівський комунальний ринок 13050100 0,7
УТОС 16010200 1,1
Разом 12,3

Податковий борг до загального фонду місцевих бюджетів станом на 1 січня 2009 року (без підприємств щодо яких ведеться процедура банкрутства) склав 51,9 тис.грн., в тому числі :

Сума податкового боргу
- податок з доходів фізичних осіб (100%) 19,1
- плата за землю (100%) 2,5
- плата за торговий патент 0,5
- місцеві податки і збори 0,5
- фіксований с/г податок (30%) 29,0
- єдиний податок 0,3
Разом недоїмки до місцевого бюджету 51,9

Найбільшу питому вагу в загальній сумі боргу займає фіксований сільськогосподарський податок 55 відсотків. Найбільшими боржниками даного податку є ПСП „Краяни” -22,5 тис.грн. та ФГ „Околиця ” - 5,7тис.грн. Податковий борг по платежах до Зведеного бюджету станом на 1 січня 2009 склав 444,4 тис.грн.

Протягом 2008 року вжито ряд заходів , направлених на забезпечення виконання планових показників по доходах, зменшення податкового боргу, розширення бази оподаткування, зокрема:

Заходами стягнення боргу забезпечення надходження в сумі 1105 тис.грн. в тому числі до місцевого бюджету – 453,2 тис.грн.

Проведено 45 перевірок СПД, донараховано 124,1 тис.грн., погашено в поточному році – 111,4 тис.грн.

Станом на 1 січня 2009 року до спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 1847,8 тис.грн., що більше надходжень за 2007 рік на 284,9 тис.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 867,6 тис.грн. або відповідно на 252,9 тис.грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 426,9 тис.грн. (на 89,0 тис.грн), збору за забруднення навколишнього природного середовища – 6,6 тис.грн. (на 1,0 тис.грн.), надходжень від відчуження майна комунальної власності – 211,1 тис.грн ( на 108,0 тис.грн.), нших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища – 27,3 тис.грн. (на 25,0 тис.грн.). Поряд з цим зменшились надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власност відповідної територіальної громади, яких поступило в сумі 12,5 тис.грн. , що менше відповідного періоду минулого року на 4,2 тис.грн.,., надходжень від продажу землі – 264,0 тис.грн. (менше на 161,2 тис.грн.), надходжень від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва 44,3 тис.грн. (на 17,3 тис.грн)


ІІІ. ВИДАТКИ

У звітному періоді проведено видатків по району в сумі 64712,2 тис. грн. (в тому числ видатки загального фонду 63030,3 тис. грн. та спеціального 1681,9 тис. грн.), надано кредитів індивідуальним сільським забудовникам в сумі 30,0 тис.грн.

У проведених видатках загального фонду основну питому вагу займають видатки соціально спрямованості, а саме на освіту – 41,5 % загальних видатків, на охорону здоров’я 19,9 % та соціальне забезпечення – 20,1 %. Фінансування видатків спрямовувалося в першу чергу на виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Рівень виконання видаткової частини загального фонду складає 99,8 відсотків до уточненого плану на рік, в тому числі по основних галузях бюджету:

“Державне управління” – касове виконання складає – 4627,7 тис. грн.

“Місцева пожежна охорона” – 230,0 тис.грн.

“Освіта 26174,5 тис. грн., в тому числі:

утримання дитячих дошкільних закладів – 2656,2 тис.грн.,

загальноосвітніх школи – 19263,3 тис.грн.

4. “Охорона здоров’я” – 12552,6 тис. грн., в тому числі:

лікарні – 10364,7 тис.грн.,

фельдшерсько-акушерськ пункти – 875,1 тис.грн.,

5. “Соціальний захист” – 1310,9 тис.грн., (без субвенції одержаної з державного бюджету), в тому числі:

територіальний центр і відділення соціальної служби на дому – 1025,0 тис.грн.,

центр ранньо реабілітації дітей – інвалідів “Лелеченя” – 115,2 тис.грн.,

утримання центру соціальних служб для молоді – 77,5 тис.грн.,

пільги на оплату житлово комунальних послуг воякам ОУН-УПА та інвалідам зору – 64,5 тис.грн.,

інші допомоги 85,2 тис.грн.,

6. “Житлово–комунальне господарство” – 306,2 тис.грн., в тому числі:

7. “Культура мистецтво” – 2296,0 тис. грн., в тому числі:

8. “Засоби масової інформації” – 125,0 тис.грн., в тому числі:

телебачення 20,0 тис.грн.,

фінансова допомога редакції газети “Голос Покуття” – 85,0 тис.грн.,

книговидання 20,0 тис.грн.

9. “Фізична культура і спорт” – 496,0 тис.грн., в тому числі:

утримання ДЮСШ 290,7 тис.грн.,

фінансова підтримка “ФСТ Колос” – 55,2 тис.грн.

фінансова допомога ДЮСШ ФСТ «Колос» - 64,8 тис.грн.

10. “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікація та інформатика” – 465,1 тис. грн., в тому числі:

компенсаційн виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 114,7 тис.грн.,

компенсаційн виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян 50,4 тис. грн.,

11. “Інш послуги, пов’язані з економічною діяльністю” – 1303,8 тис. грн., в тому числі:

фінансування енергозберігаючих заходів – 1291,0 тис.грн.,

підтримка малого середнього підприємництва – 12,8 тис.грн.,

Протягом 2008 року за рахунок субвенцій з державного бюджету профінансовано видатків на суму 11106,0 тис.грн., в тому числі:

на виплату допомог сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 6133,7 тис. грн.;

на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежно охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державно пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 2422,5 тис.грн.;

на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сум 694,0 тис.грн.;

на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежно охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчо системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежно охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військово служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 316,2 тис.грн.;

на надання допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 36,4 тис.грн.;

на здійснення виплат, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним працівникам в сумі 774,7 тис.грн.;

на фінансування у 2007 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року в сумі 46,5 тис. грн.

на соціально економічний розвиток району в сумі 200,0 ти. грн.

на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищного міського голів в сум 444,0 тис.грн.

на надання центрами соціальними служб дітей та молоді соціальних послуг ін’єкційним споживачам наркотиків в сумі 38,0 тис.грн.


Висновки

Зробивши аналіз зібраних матеріалів, можна сказати такі основні дані по Снятинському районному бюджету:

До місцевих бюджетів Снятинського району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис.грн. або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числі до загального фонду – 9429,6 тис.грн. або відповідно 103 відсотки.

У звітному періоді проведено видатків по району в сумі 64712,2 тис. грн. (в тому числ видатки загального фонду 63030,3 тис. грн. та спеціального 1681,9 тис. грн.), надано кредитів індивідуальним сільським забудовникам в сумі 30,0 тис.грн.

У проведених видатках загального фонду основну питому вагу займають видатки соціально спрямованості, а саме на освіту – 41,5 % загальних видатків, на охорону здоров’я – 19,9 % та соціальне забезпечення – 20,1 %. Фінансування видатків спрямовувалося в першу чергу на виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Аналіз соціально-економічного розвитку Снятинського регіону показав, що залишається багато проблем, такі як:

спад виробництва продукції;

мала зайнятість населення;

 не реалізація окремих місцевих програм та інше.

Основними шляхами вирішення проблем розвитку економіки та соціальної сфери Снятинського райогу є:

1) залучення ноземних інвестицій в економіку району;

2) стимулювання розвитку підприємництва;

3) ліквідація заборгованості по зарплаті;

4) реформування відносин власності;

5) цільового використання бюджетних коштів тощо.


Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сес Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Офіційне видавництво Верховно Ради України, 1996. – 115 с;

2. Бюджетний кодекс України: Текст відповідає офіційному. К.: Школа, 2003. – 80 с;

3. Відповідно до Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 року № 2542-ІІІ, Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 26 грудня 2007 року № 835-VI, Рішення районної ради;

4. Районна програма соціально-економічного розвитку на 2008 рік;

5. http:\\www.snyatyn.net.© 2010 Собрание рефератов