Рефераты

Дипломная работа: Проект на побудову каналізаційної насосної станції

Дипломная работа: Проект на побудову каналізаційної насосної станції

З М І С Т

1. Дані про місцерозташування об’єкту

1.1 Місцерозташування міста

1.2 Гельєф об’єкта каналізування

1.3 Геологічні та гідрогеологічні дані

1.4 Метеорологічні дані

1.5 Дані про водойму-приймача стічних вод

1.6 Існуючі каналізаційні споруди каналізаційна мережа

1.7 Енергопостачання району будівництва

2. Вихідні дані до проекту

2.1 Терміни та послідовність проектування та будівництва

2.2 Розрахункова кількість водостоживачів

2.3 Прийняті проектом норми водовідведення

2.4 Розрахункові показники промислових підприємств прийняті для визначення кількості стічних вод

3. Розрахункові витрати стічних вод

3.1 Визначення середніх витрат стічних вод від населення міста

3.2 Витрати стічних вод від промислових підприємств

3.3 Сумарні розрахункові витрати стічних вод населеного пункту і промислових підприємств

4. Розрахунок конструкції забруднень стічних вод

4.1 Концентрації забруднень побутових СВ

4.2 Концентрації забруднень промислових підприємств

4.2.1 Концентрації забруднень молокозаводу

4.2.2 Концентрації забруднень станкобудівельного заводу

4.2.3 Концентрації забруднень шарикопідшипного заводу

4.3. Середні концентрації забруднень суміші побутових і виробничих стічних вод

5. Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод

5.1 Розрахунковий коефіцієнт змішування стічних вод з водою річки

5.2 Розрахунок необхідного ступеня очистки стічних вод по допустимій БПК

5.3 Визначення необхідного ступеня очистки по завислим речовинам

5.4 Розрахунок необхідного ступеня очистки по розчиненому у воді водоймища кисню

6. Опис і розрахунок основних споруд для відведення і очистки стічних вод

6.1 Мережі і колектори

6.1.1 Розрахункові витрати стічних вод на ділянки колекторів

6.1.2 Вибір матеріалу труб для каналізаційної мережі

6.1.3 Гідравлічний розрахунок колекторів

6.2 Насосна станція

6.2.1 Напірні водогони

6.2.2 Підбір насосів

6.2.3 Приймальні резервуари

6.3 Розрахунок основних споруд очистки стічних вод

6.3.1 Технологічна схема очистки СВ

6.3.2 Решітки дробарки

6.3.3 Аеровані піскоуловлювачі

6.3.4 Первинні відстійники

6.3.5 Аеротенки

6.3.6 Вторинні відстійники

6.3.7 Споруди для знезараження стічних вод

6.3.8 Мулоущільнювачі

6.3.9 Метантепки

6.3.10 Мулові майданчики

6.3.11 Повітродувна станція

6.3.12 Гідравлічний розрахунок труб комунікацій

7. Розрахунок споруд для техніко-економічного порівняння варіантів

8. Техніко-економічне порівняння варіантів

8.1 Капітальні витрати по варіантах

8.2 Експлуатаційні витрати по варіантах

8.3 Приведені витрати по варіантах

9. Генплан майданчика очисних споруд

9.1 Допоміжні будівлі і поруди

9.1.1 Насосна станція сирого осаду первинних відстайників

9.1.2 Насосна станція перекачки активного мулу

9.1.3 Інжекторних метантенків

9.1.4 Насосна станція дренажно мулової води

9.1.5 Котельня

9.2 Генплан площадки і благоустрій

9.3 Випуск стічних вод

9.4 Методи контролю за роботою очисних споруд. Диспетиризація і автоматизація

9.5 Рекомендації по техніці безпеки при експлуатації очисних споруд

10. Санітарно-технічні системи об’єкту

11. Технологія і організація робіт при будівницвтві насосної станції

11.1 Характеристика споруди конструтивні особливості

11.2 Склад і об’єм будівельно-монтажних робіт

11.2.1 Визначення розмірів земляних робіт

11.2.2 Вибір технічних засобів для виконання земляних робіт

11.2.3 Техніко-економічний вибір екскаваторів

11.2.4 Визначення марки і кількост вантажних автомобілів для  транспортування зайвого грунту

11.2.5 Вибір кранів для монтажу споруд ВіВ

11.2.6 Техніко-економічне порівняння кранів

11.3 Складання калькуляції трудових витрат і таблиці технологічних розрахунків

11.3.1 Технологічна карта на торкретування стін і дна  насосної станції

11.3.2 Область застосування

11.3.3 Організація і технологія будівельного процесу

11.4 Будівельний генеральний план об’єкту

11.4.1 Розрахунок складів

11.4.2 Розрахунок тимчасових приміщень

11.4.3 Розрахунок тимчасового водопостачання

11.4.4 Енергопостачання будівельного майданчика

11.4.5 Техніко-економічні показники будгенплану

12. Охорона праці

12.1 Організація охорони праці при будівництві насосної станції

12.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів

12.3 Розробка заходів з охорони прац при будівництві

12.4 Розрахунок занулення трансформатора живлення

12.5 Розрахунок заземлення

12.6 Вимоги пожежної безпеки

13. Техніко-економічні розрахунки показники проекту

13.1 Капітальні вкладення

13.2 Експлуатаційні витрати

13.3 Техніко-економічні показники проекту


В с т у п

В даному дипломному проекті проводяться розрахунки та даються рекомендації по каналізації міста Л.

Кількість населення становить 227331 людей. Крім цього, в місті Л. знаходиться три підприємства, які користуються послугами каналізації і стапкобудівельний завод, шарикопідшипний завод і молокозавод.

Для забезпечення відведення стічних вод на очисні споруди в дипломному проект розробляється повна роздільна система каналізації міста, яка передбачає окреме відведення на відповідні очисні споруди господарсько-побутових і виробничих стічних вод однією мережею труб та дощових вод іншою.

Очисн споруди проєктуємо на механічну та повну біологучну очистку стічних вод з наступним їх знезараженням.

Для обслуговування безперервно зростаючого міського населення при зростаючих нормах водоспоживання та водовідведення потрібно значно збільшити пропускну здатність міської каналізації.

Останнім часом велика увага приділяється охороні навколишнього середовища, зокрема охороні водойм. Для цього потрібно більш ретельно займатися очисткою стічних вод та кращою обробкою осаду.


1. Дані про місцерозташування об’єкту

1.1 Місцерозташування міста

Місто Л. знаходиться в західній частин Львівської області на березі річки Світлої. Місто Л. відноситься до міст обласного підпорядкування.

По санітарному благоустрою місто має три зони забудови: багатоповерхову, малоповерхову та індивідуальну зону забудови. На території міста розташован промислові підприємства місцевого та міждержавного значення: станкобудівний завод, шарикопідшипниковий завод молокозавод.

Вулиц тротуари міста мають асфальтове покритті. Ширина вулиць поливається в межах 8-30 м, тротуарів 3-6 м. Типові поперечні розрізи вулиць для різних зон забудови міста показані.

Місто має велику кількість зелених насаджень. На території міста Л. наступні інженерні комунікації: водопостачання, газопостачання, тепломережі, електромережі.

1.2 Рельєф об’єкта каналізування

Рельєф населеного пункту характеризується нерівномірною поверхнею.

По топографічним відміткам місто Л. розділене на два басейна каналізування: південний і північний.

Річка світла протікає на заході від міста. В північній частині міста розташоване підвищення з відміткою 132 м над рівнем моря. Мінімальна відмітка, яка дорівню 106 м над рівнем моря, в найбільше пониженій частині долини річки Світлої.

Даний рельєф міста створює два басейна каналізування, водорозділами яких підвищення, розташовані в центрально-північній частині та південно-східній частині міста.

1.3 Геологічні та гідрогеологічні дані

Територія об’єкта, який каналізується, характеризується наступною гіологічною будовою:

-       рослинний шар 0,2 м;

Горизонт 1 - суглинки темнобурі жовтобурі:

-       товщина шару 1,5-3,5м;

Горизонт 2 – глибина тверда:

-       товщина шару 5-8 м;

Горизонт 3 – супіски жовтувато-сірі:

-       товщина шару 7 м,

Горизонт 4 – піски середньої крупності:

-       товщина шару більше 10 м.

Грунтов води залишають на глибині 7-9м від поверхні землі. По даним вишукувань грунтові води неопресивні. Дан отримані на основі результатів механізованого глибинного буріння скважин. Схматичний розріз цих скважин наведений на малюнку 1.3.1.

Свердловини 2,4,6 Свердловини 1,3,5

№ шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ
1

0,2

1,7

7,7

18,4

0,2

1,5

6,0

3,7

Рослинний шар

Суглинки темно-бурі

Суглинки жовтувато-сірі

Піски середньої крупності

20 1

0,2

1,9

5,5

17,5

0,2

1,7

3,6

7,9

Рослинний шар

Суглинки темно-бурі

Суглинки жовтувато-сірі

Піски середньої крупності

68
2 2
3 3

Свердловини 8,10,11 Свердловини 7,9,12

№ шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ № шару Літологічна колонка Відмітка підошви, м Потужність шару, м Опис грунтів Рівень ГВ
1

0,2

2,0

8,0

13,5

0,2

1,8

6,0

5,5

Рослинний шар

Суглинки темно-бурі

Суглинки жовтувато-сірі

Піски середньої крупності

20 1

0,2

3,0

9,2

15,4

0,2

3,8

6,2

6,2

Рослинний шар

Суглинки темно-бурі

Суглинки жовтувато-сірі

Піски середньої крупності

75
2 2
3 3

1.4 Метеорологічні дані

Територія Львівської області розташована в другому кліматичному районі. На основ багаторічних метеорологічних досліджень отримані слідуючі дані про клімат міста Л.:

-       середня температура повітря найбільш холодної п’ятиднівки

 Т = - 21,5 оС;

-       середня температура найбільш холодної доби Т1 = - 25 оС;

-       середня температура найбільш холодного періоду Т2 = - 8 оС;

-       середня температура найбільш жаркої доби Тз =24,6 оС;

-       середньорічна температура повітря Тс = 7,4 оС;

-       тривалість періоду із середньою добовою температурою < 0оС 105 днів;

-       середня відносна вологість повітря – 80 %;

-       середня відносна вологість повітря – 80%;

-       середня кількість опадів за рік – 798 мм;

-       в тому числ рідних - 702 мм;

-       md = 106

Постійна висота снігового покрову не створюється. Середня сезонна глибина протерзання грунтів до 80 см, максимальна глибина промерзання грунту, яка спостерігається 1 раз в 100 років – 100 см.

Повторюваність вітра по направленню в процентах і середня швидкість вітру в м/с за літо навдені в таблиці 1.4.1.

Таблиця 1.4.1.

Сторони світу Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
Повторюваність вітру,% 7 8 9 13 10 17 20 16
Швидкість вітру, м/с 3,4 3,3 5,0 4,8 3,2 6 4,9 5,4

1.5 Дані про водойму – приймача стічних вод

Приймачем очищених стічних вод являється річка світла, яка протікає на заході від міста в північному напрямку.

Річка Світла протікає на рівнинній місцевості і має змішане грунтово-снігове-дощове живлення з вираженою весняною повінню і низькою меженню. Крім весняної повен річка може, мати повінь в любий час року, а також зимові повіні в наслідок потеплінь. Річка Світла три місяці покрита льодом, не мулоносна, без заморів на спостережливому участку. В результаті спостережень отримані слідуючі дані по річці:

- відмітка дна - 106 м;

-       найвищий літній рівень - 108 м;

-       найнижчий літній рівень - 107 м;

-       площа водозабору - 465 м.

Інш показники хімічного і фізичного аналізу зводимо в таблицю 1.5.1.

Таблиця 1.5.1.

п/п

Показники річки Один. виміру Кількість
1 Мінімальна витрата

м3/с

4,9
2 Коливання горизонтів м 2,45
3 Категорія водойми по використанню ІІ
4

БСК5 річкової води: - літом

 - зимою

мг/л

мг/л

1,1

0,2

5

Розчинений О2: - літом

 - зимою

мг/л

мг/л

8,1

18,2

6

Температура води: - літом

 - зимою

оС

оС

+20

+21

7

Лужність води: - літом   

 - зимою

мг/л

мг/л

45,9

22,1

8 Відстань до форватору до найближчого водовипуску м 800
9 Глибина річки в межень м 1,9
10 Жорсткість води загальна мг·екв/л 3,08
11 рН річкової води 6,83
12

БСК20 в літній період

мг/л 4,4
13

БСК пов 

мг/л 2,8
14 Середня глибина річки на ділянці випуску очищення стоку м 1,8
15 Середня швидкість течії води м/с 0,015

1.6 Існуючі каналізаційні споруди і каналізаційна мережа

На даний час в місці умовно немає господарсько-побутової каналізації. Промислов підприємства, підприємства загального харчування користуються локальними системами каналізації, після чого води стічні скидаються у водойом.

Очищена вода не задовільняє вимог норм, так як очисні споруди технічно застаріли. Даними проектом розробляється повж каналізування міста, а також комплекс очисних споруд каналізації, що передбачають повну біологічну очистку міських виробничих стічних вод.

1.7 Енергопостачання району будівництва

Місто Л. постачається електроенергією. Вартість 1 кВт 4 електроенергії при одноставочному тарифі 40 при двоставочному 25.

Напруга силової мережі – 380 В,

освітлювально мережі – 220 В.

Безперебійність електропостачання насосних станцій і очисних споруд здіснюється підключеннями х до двох незалежних трансформаторних підстанцій.


2. Вихідні дані до проекту

2.1 Терміни та послідовність проектування та будівництва

Проектування ведеться комплексно із взаємною ув’язкою технологічної, будівельної та інших частин проекта. Прийняття всіх технічних рішень відбувається на стад технічного проекту, а розробка окремих споруд – на стадії техноробочого проекту.

В першу чергу будівництва передбачається каналізування районів житлової забудови, а також забудови з великими громадськими, комунальними та лікувальними будівлями, території промислових підприємств.

Розрахунковий термін будівництва каналізаційних споруд – 24 місяці.

2.2 Розрахункова кількість водоспоживачів

При проектуванні каналізації в першу чергу потрібно мати дані про розрахункову кількість населення. Вона визначається по чергам будівництва у відповідносні з проектом планіровки. В різних районах міста проживає різна кількість жителів, що залежить від характеру будівль та їх поверхневості, від степені благоустрою.

Дан про місто, яке каналізується, зведені в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1.

п/п

Показники

Один.

виміру

Значення
1 2 3 4
1

Санітарний благоустрій будівель:

- багатоповерхова зона

- малоповерхова зона

- квартал ндивідуальної зони     

2

Густина населення

- багатоповерхова зона

- малоповерхова зона

- квартал ндивідуальної зони

чол./га

чол./га

чол./га

380

150

3

Поверховість забудови:

- багатоповерхова зона пов.

- малоповерхова зона пов.

- квартал ндивідуальної зони

пов.

пов.

пов.

9

2-3

1

4

Склад кварталу:

- асфальт

- криши

- озеленение

- грунтові води

%

%

%

%

20

30

40

10

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 Собрание рефератов