Рефераты

Отчет по практике: Організація облікового процесу на підприємстві

Отчет по практике: Організація облікового процесу на підприємстві

I Підприємство

1.Організаційно-економічна характиристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика:

Підприємство ТОВ НВА “Перлина Поділля” було створено у 2003 році. Підприємство знаходиться за адресою Хмельницька обл., Білогірський район, с.Квітневе, вул. Садова, буд 1.

Товариство являє собою юридичну особу, створеною у форм товариства з обмеженою відповідальністю.

Засновниками підприємства є : Іващук Петро Володимирович та Іващук Сергій Петрович.

Підприємство здійснює наступні види діяльност за КВЕД (див. додаток 1): змішане с/г господарство (01.30.0), роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0), будівництво будівель, діяльність автомобільного вантажного автотранспорту (45.21.1), виробництво хліба та хлібобулочних виробів (15.81.0), добування вапняку, гіпсу та крейди.

Підприємству присвоєний ідентифікаційний код – 30557165.

1.2 Природно-кліматичні умови.

Територія району має помірно-континентальний клімат з теплим літом, м'якою зимою і достатньою кількістю опадів. Хмельниччина в якій знаходиться Білогірський район розташована в глибині материка, і тому на її клімат мають вплив континентальні повітряні маси, які приносять суху погоду. Навесн на початку осені на територію області проникає арктичне повітря, яке приносить різке похолодання. Влітку циклони зумовлюють хмарність, опади, зниження температури повітря, а взимку – потепління, відлиги, снігопади. На клімат має вплив також рельєф. На території області випада достатня кількість опадів. Найбільша кількість опадів випадає влітку, найменша взимку. В літній період часто бувають зливи, грози, іноді – град. Сніговий покрив утворюється в другій половині грудня і тримається, переважно, до першо декади березня. Протягом року над територією області дмуть переважно північно-західні і північно-східні вітри. Кількість днів з тихою погодою влітку майже в півтора раза більша, ніж узимку. Інколи в області спостерігаються кліматичні явища, що негативно відбиваються на розвитку с/г культур. Це ранні осінні і пізні весняні приморозки, зливи, град, вимерзання посівів в окремі зими.

1.3 Спеціалізація та напрямки діяльності

ТОВ НВА “Перлина Поділля ” спеціалізується на зерновому виробництва з розвитком м’ясо-молочного скотарства. Тому однією із продукцій племмені тварини які реалізуються в інші господарства.

Напрямки діяльності підприємства - виконання робіт та виробництва, сфера послуг, сфера інжирінгу, сфера консталингу, фінансова сфера, свера торгівлі

1.4 Середньорічна чисельність працюючих

Середньорічна чисельність працюючих становить 220 чоловік.

1.5 Земельна площа, сільськогосподарськ угіддя, рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження.

Підприємство орендує землі. Загальна площа орендованих с/г угідь становить 13843,62 га в т.ч: рілля 12847,5 га., пасовища 433,6 га., Сіножаті 443,7 га.,

багаторічні насадження 118,82 га.

1.6 Основні економічні показники (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1.

Показники 2007 2008 2009 Відхилення 2009 від
2007 2008
Виробництво валової продукції, тис. грн.
Прибуток, тис.грн.
Рівень рентабельності, %
Середньорічна чисельність працюючих, чол. 637 600 250 -387 -350
Середня заробітна плата працівника, грн 3914,9 6063,2 2551 -1363,9 -3512,2
Урожайність за видами продукції (ц/га)
Озима пшениця 67127 116855 112790 45662,6 -4065,4
Озимий ріпак 152836 238230 209956 57120,9 -28273,5
Озимежито 908,4 10507,7 45587 44678,6 35079,3
Ячмінь 62780,3 77265 66265,3 3485 -10999,7
Горох 15985,4 21707 17502 1516,6 -4205
Продуктивність тварин (за видами):
Надій молока на 1 корову, кг. 3449 4179 4931 1482 752
Середньодобовий приріст живої маси ВРХ (гр.) 663 741 744 81 3
Середньодобовий приріст живої маси свиней (гр.) 407 401 427 20 26
Вихід телят на 100 корів (шт.) 90 94 90 0 -4
Вихід поросят на 100 свиноматок (шт.) 2357 2307 2279 -78 -28
Вихід лошат на 100 кобил (шт.) 13 15 14 1 -1
Собівартість одиниці продукції, грн.: (за видами)
Озима пшениця 43,9 51,6 58,47 14,57 6,87
Озимий ріпак 52,1 81,61 81,61 29,51
Озимежито 31 50,3 61,6 30,6 11,3
Ячмінь 44,2 50,6 65,07 20,87 14,47
Горох 44,8 57,8 60,53 15,73 2,73

2. Організація облікового процесу на підприємстві

2.1 Чисельний склад облікового апарату

Обліковий апарат підприємства становить 15 чоловік (див. додаток 2) з них: генеральний директор Іващук П.В., виконавчий директор Бондарчук В.В., директор служби маркетингу Яловчук С.В., фінансовий директор Побережнюк Н.В., начальник відділу аудиту Чубатий М.Г.

Директор відділу тваринництва Подлєсний М.М., начальник планово економічного відділу Наголюк Г.М., економіст Корнійчук Р.М., системний адміністратор Матвієць М.В., бухгалтера Лісняк Т.В, Крохмалюк Л.І., Панасюк Л.А., Бухгалтер-секретар Довголюк І.С., Інспектор по кадрах, касир Бондарук.

2.2.Розподіл обов’язків за обліковими посадами; посадові інструкції

На підприємстві для розподілу обов’язків між працівниками передбачено посадові інструкції(див. додаток 3) в яких зазначено права та обов’язки кожного працівника.

2.3 Форма ведення обліку; перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку

На підприємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля застосовується автоматизована система обліку. Автоматизація здійснюється за допомогою бухгалтерської програми “Дебет плюс”.

Головними регістрами для ведення синтетичного обліку журнали-ордера у розрізі рахунків. Вони побудовані наступним чином: дебетова частина журналу ордеру відображається в Відомості до журналу-ордеру по рахункам, а кредитова у Журналі ордері по рахунку. Ці журнали побудовані за кредитовою ознакою, тобто кредитові обороти по рахункам збираються в одному журналі, а дебетові обороти по рахунках знаходять відображення в різних журналах. Дана програма накопичує дані первинних документів в хронологічному порядку.

До журналу-ордеру та до Відомості журналу ордеру додається виписка в якій відображені господарські операції. Аналітичний облік в программі “дебет плюс” ведеться за допомогою регістрів аналітичного обліку.

2.4 Робочий план рахунків

Підприємство ТОВ НВА “Перлина Поділля використовує наступний план рахунків (див. додаток 4).

2.5 Облікова політика на підприємстві

Облікова політика підприємства визначена наказом №42 від 24 січня 2010року (див. додаток 5). Цей наказ передбача дотримання підприємством єдиної методики відображення господарської операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансово звітності.

Основними аспектами даного наказу є: встановлення операційного циклу на підприємстві; положення національних стандартів якими підприємсво має керуватися при відображені господарських операцій; встановлення строків корисного використання для матеріальних та нематеріальних активів порядок нарахування на них амортизації; установлення і склад статей калькулювання виробничої собівартості.


3. Облік необоротніх активів

3.1 Які рахунки передбачені в робочому плані рахунків для обліку необоротних активів?

Для обліку необоротних активів в робочому план ТОВ НВА“Перлина Поділля” передбачені наступні рахунки: 10 “Основні засоби”, 11“Інші необоротні матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”.

3.2        Склад основних засобів за класифікаційними групами

Згідно класифікації основн засоби поділяються на чотири групи :

-           Група 1 будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальн пристрої.

-           Група 2 автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутов електричні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти.

-           Група 3 – робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальн пристрої.

-           Група 4– електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних швидкозношуваних предметів.

Вартість основних засобів ТОВ “Перлина Поділля” за класифікаційними групами на 1.01.2010 становила:

-           Група 1 8046000 грн.

-           Група 2 13106000 грн.

-           Група 3 11049000 грн.

-           Група 4 58000 грн.


3.3 На підприємстві ТОВ “Перлина Поділля” використовуються наступні первинні документи для обліку руху основних засобів

-           Акт приймання-передачі основних засобів (див. додаток 6)

-           Акт на списання основних засобів (див. додаток 7)

а) Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та обліку, вводу їх в експлуатацію, переміщення з одного структурного підрозділу в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію, виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству за плату, без оплати та по договорах оренди.

В Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів зазначають коротку характеристику об'єкта, його первісну (переоцінену) вартість та суму амортизації з моменту введення об'єкта в експлуатацію.

б)Акт на списання основних засобів застосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні.

Акт складається удвох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства.

Перший примірник Акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здач на склад матеріалів оприбуткованих від списання основних засобів.

3.4 Організація синтетичного аналітичного обліку основних засобів

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух власних основних засобів, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.

Облік ведеться за такими субрахунками: 101 «Земельні ділянки»,

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки і споруди»,

104 «Машини й обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічн насадження»,

109 «Інші основні засоби».

По дебету рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: надходження основних засобів зарахованих на баланс підприємства.

Сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта, сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

По кредиту рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, часткова ліквідація, сума уцінки вартості основних засобів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку 10 “Основн засоби”(див. додаток 8), Відомості до журналу-ордеру “10”.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо в нвентарних картках(див. додаток 9, 10).

3.5 Методика нарахування амортизації основних засобів

В ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації (див. додаток 11).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), призупиняється на період його реконструкції,

модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

-           очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням

його потужності або продуктивності;

-           фізичний та моральний знос, що передбачається;

-           правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта

та інші фактори.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Суму нарахованої амортизації всі підприємство відображає збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

3.6. Кореспонденція по рахунку 10 “Основні засоби”(таблиця 3.1)

Таблиця 3.1

Кореспонденція по рахунку 10 “Основні засоби”

Зміст операції
Дебет Кредит
1 Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію 10 15
2 Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів 10 46
3 Відображення вартост безоплатно отриманих основних засобів 10 424
4 Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 10 746
5 Куплено зернопогрузчик у постачальників 152 631
6 Нараховано ПДВ 641 631
7 Нараховано витрати на відрядження механіку 152 372
8 Нарахована оплата праці водію за доставку зернопогрузч. 152 661
9 Зроблено нарахування на зарплату 152 651
10 Списано паливо по доставці зернопогрузчика 152 203
11 Оприбутковано на баланс зернопогрузчик 10 152
12 Списано суму зносу сушарки 131 10
13 Списано на витрати залишкову вартість сушарки 976 10
14 Нарахована ОП по ліквідації сушарки 976 661
15 Зроблено відрахування до ФСС із ФОП 976 651
16 Списано послуги допоміжних виробництв по лвквідації 976 234
17 Списано вартість МШП 976 22
18 Оприбутковано запчастини від ліквідації 207 746
19 Оприбутковано металобрухт 209 746

3.7 Склад та класифікація нематеріальних активів

На підприємств ТОВ НВА “Перлина Поділля” вартість нематеріальних активів становить 115000грн. Нематеріальні активи класифікують за такими групами: права користування природними ресурсами, права користування майном,право на знаки для товарів послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними права, гудвіл, інші нематеріальні активи та ін. Права на „ноу-хау” виділені в особливу групу нематеріальних активів, для того, щоб можна було обліковувати ноу-хау” як об’єкти нематеріальних активів,

3.8 Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів ведеться по рахунку 12 "Нематеріальн активи", по дебету відображається придбання або отримання в результат розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, по кредитом відображається вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надал економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку “12 (див.додаток 12).

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту.Обов’язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріально форми по відношенню до будь-якого об’єкту, що приймається на облік.

Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підстав акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріального активу.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об’єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

3.9 Методика нарахування амортизації нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлю підприємство під час визнання цього об’єкта активом але не більш як 20 років.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:

- якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

- якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформац снуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінц строку його корисного використання цього об’єкта.

Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.


3.10 Кореспонденція по рахунку 12 Нематеріальні активи”(Таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Кореспонденц по рахунку 12 “Нематеріальні активи”

Зміст операції
Дебет Кредит
1 Придбані нематеріальні активи 154 631
2 Нараховано ПДВ 641 631
3 Оплачено придбане програмне забазпечення 631 311
4 Видано підзвітній особі гроші на придбання програмного забезпечення 372 301
5 Підписано акт виконаних робіт за послугами стороніх організацій, безпосередньо пов’язаними з доведенням НА до стану якому вони придатні до використання 685 311
6 Включено до складу витрати на придбання НА 154 685
7 Ведено в експлуатацію НА 12 154
8 Списано нарахований знос НА, що ліквідується 133 12
9 Відкореговано суму податкового кредиту, що припада на недоамортизовану частину об’єкта НА 641 12
10 Списано до складу витрат залишкову вартість НА, що ліквідується 976 12

3.11    Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

 Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на підприємстві ТОВ НВА Перлина Поділля передбачено субрахунках

107 “Робоча та продуктивна худоба ”.

За дебетом рахунка 107 “Робоча та продуктивна худоба” відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 "Формування основного стада" - на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 "Безоплатно одержан необоротні активи" - на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.

За кредитом рахунка 107 Робоча та продуктивна худоба відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 21 “Тварини на вирощувані та відгодівлі”, 90 "Собівартість реалізації" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 "Собівартість реалізації необоротних активів" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінен за первісною вартістю, 976 "Списання необоротних активів" - на суму залишкової вартості списаних активів, 131 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" - на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.

3.12 Методи оцінки ДБА

На підриємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” довгострокові біологічні активи тваринництва оцінюються за такими методами:

-           Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю;

-           Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

-           Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгострокових біологічних активів.

Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".


3.13 Первинний, аналітичний та синтетичний облік ДБА

 Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів твариництва є Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада).

Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первиного документа: Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування нформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.

Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку “107” ведуть в журналі-ордері по рахунку “107”(див. додаток 13). Записи по кредиту рахунку “107” здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).


4.   Облік запасів

4.1 Організація складського господарства та первинного обліку на складі (коморі)

Складське господарство в ТОВ НВА Перлина Поділля ” організоване в центральних складах.

Матеріали на складах розмішують по секціях, а в них — за окремими групами на стелажах, полицях та ін. У зерносховищах секції відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.

Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігають на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива — на складах відповідно до встановлених правил.

Облік продукції й матеріалів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа за сортами згідно з правилами їх зберігання.

У Книзі складського обліку (див. додаток 14) відкривають окремі сторінки на сільськогосподарську продукцію.

Записи в Книз складського обліку завідувач складу робить щодня окремо по кожному разовому документу (об'єднувати дані кількох документів в один запис не дозволяється) після кожного запису виводять залишок. Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших нагромаджувальних документів, завідувач складу заносить у Книгу в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного за звітним місяця.

4.2 Звітність матеріально-відповідальних осіб

Звіти про рух товарно-матеріальних ціностях на підприємстві не ведуться, первинні документи про рух матеріальних ціностей МВО подають до бухгалерії де бухгалтер запасів заносить дані до комп’ютера.

4.3 Документальне оформлення операцій по руху запасів (надходження, відпуск, вибуття, списання)

Надходження, обмін, приймання та оприбуткування запасів, які надійшли від постачальників або від переробників з переробки на стороні, а також запаси які надійшли безоплатно документально оформлюють товарно-транспортними накладними (див. додаток 15).Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні картки (див. додаток 16). Вибуття запасів для реалізації також оформлюється товарно-транспортною накладною , яку виписує уповноважена особа на основ господарського договору

4.4 Які рахунки та субрахунки з обліку запасів включенні до Робочого плану рахунків?

В ТОВ НВА “Перлина Поділля для обліку запасів до плану рахунків включені наступні субрахунки:

201 “Сировина й матеріали”, 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”, 203 “Паливо”, 204 “Тара й тарні матеріали”, 205 «Будівельн матеріали”, 206 «Матеріали, передані в переробку”, 207 «Запасні частини»,

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 209 «Інші матеріали”.

4.5 Методи оцінки запасів

На підприємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовують так методи оцінки запасів:

-           Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

-           Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

-           суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

-           суми ввізного мита;

-           суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

-           транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісно вартості.

-Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість;

-Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

-Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.


4.6 Організація синтетичного аналітичного обліку запасів

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку 20 “Виробничі запаси”.

Дан про рух і наявність виробничих запасів узагальнюється у журналі-ордері по рахунку 20 (див. додаток 17).

Аналітичний облік виробничих запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі первиних звітів про рух матеріальних цінностей.

4.7 Кореспонденця по рахунку 20 “Виробничі запаси”( Таблиця 4.1)

Зміст операції
Дебет Кредит
1 Куплено паливо у постачальників 203 631
2 Нараховано ПДВ 641 631
3 Перераховано кошти з поточного рахунку за придбане паливо. 631 311
4 Оприбутковано комбікорм 208 631
5 Нараховано ПДВ 641 631
6 Перераховано кошти з поточного рахунку за придбаний комбікорм. 631 311
7 Відвантажений комбікорм в обмін на зерно 361 208
8 Нараховано ПДВ 361 641
9 Відображено залік взаємних заборгованостей 631 361
10 Списано вартість палива на обкатку вантажного автомобілля 234 203
11 Списано комбікорм на годівлю ВРХ 232 208

Таблиця 4.1Кореспонденц по рахунку 20 “Виробничі запаси”

4.8 Облік поточних біологічних активів тваринництва (ПБАТ). Документальне оформлення операцій по руху ПБАТ

На ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовуються такі первинн документи по руху ПБАТ:

Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу використовується Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва(забій, прирізка та падіж) (див. додаток 18), який застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).У випадку падежу або загибелі тварин і птиці з вини окремих працівників вартість цих тварин і птиці відноситься на винного працівника із дооцінкою до ринкової ціни й стягується з нього у встановленому порядку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Собрание рефератов